"Nezobrazovat v dokladech informace o solventnosti partner" -  v dokladech se nezobrazují informace o solventnosti partnera.

"Zobrazovat všechny dokladové řady najednou" - V modulu "Přijaté faktury/ Zál. listy se zobrazí všechny dokladové řady najednou.

"Povolit duplicitní vnitřní čísla i přijatých faktur (v rámci různých účetních let)"- povolí se duplicitní vnitřní čísla v přijatých faktur (pouze v rámci různých účetních období).

"Zákaz přidávání nebo změny údaje? bankovní účet partnera (na kartě i v přijatých fakturách)" - Uživatel nemůže měnit bankovní účet partnera u přijatých faktur.

"Workflow" - zakázat pracovat s vazbami (F12) u schválených nebo schvalovaných dokladů"

"Workflow - povolit zasahovat do již schválených dokladů" - Uživatel bude moci zasahovat do již schválených přijatých/vydaných faktur nebo zálohových listů (WorkFlow).


"Workflow: U přijatých faktur uživatel nebude mít přístupnou akci "vrátit dodavateli" (WorkFlow).

"Workflow - povolit odesílat ke schválení faktury s překročenou cenou objednávky" - uživatel může odeslat ke schválení přijaté faktury s překročenou cenou objednávky (WorkFlow).

"Umožnit sledovat závazky pouze s dodavatelským účtem" - uživatel může sledovat pouze závazky s vybranými dodavatelskými účty.

  • No labels