1 Uživatel nebude moci barevně označovat doklady v jednotlivých modulech.

2 Uživateli se nezobrazí složka volných dokumentů v kartě partnera.

3 Zobrazí se všechny dokladové řady najednou v modulu "Vydané faktury / Zálohové listy".

4 Povolení duplicitního čísla u vydaných fakturách (v rámci více účetních období).

5 Povolení duplicitního čísla u vydaných fakturách (v rámci jednoho účetního období).

6 Uživateli se v dokladech nezobrazuje solventnost partnera.

7 Povolí zobrazení dokladů souvisejících s daným partnerem i přesto, že uživatel nemá právo vstoupit do daných modulů.

8 Uživatel nebude mít přístup ke kartě partnera a dalším informacím, jejichž identifikátory se rovnají zadaným
(# 1-5) - možnost úplného zákazu nebo možnost jen prohlížení.

9 Zde se uživateli přiděluje jméno obchodního zástupce.

10 Uživatel bude moci sledovat přehledy jen těch dokladových řad, které zde budou povoleny.

11 Uživatel bude moci sledovat pouze zde zadané pohledávky se odběratelským účtem.

  • No labels