"Zobrazovat pouze střediska v modulu Controlling" - uživateli se v modulu "Controlling" budou zobrazovat pouze vybraná střediska. K výběru středisek můžu uživatel využít volbu " Předat střediska".

"Omezující vstupy do účetních knih" - zde si uživatel nadefinuje účetní knihy, do kterých bude mít přistup (viz obrázek).

"Zákaz zasahování do účetních předkontací" -  uživateli nebude umožněno zasahovat do účetních předkontací.

"Zakázat zobrazení sumarizovaných zůstatků v pokladně/bankách" - uživateli se nezobrazí zůstatky v pokladnách a bankách.

"Povolení zobrazit volbu ***všechny řady*** před vstupem do účetního deníku" -  uživateli se po vstupu do účetního deníku zobrazí všechny dokladové řady.

"Povolení vstupu do konsolidačních výkazů v modulu Controlling"- uživatel bude moci vstoupit do konsolidačních výkazů v modulu "Controlling"


  • No labels