"Přibude-li v systému nová dokladové řada nebo modul, tak automaticky znepřístupnit" - pokud se v systému vytvoří nová dokladová řada, nebude do ní mít uživatel přístup.

"Zakázat celý panem "Aktuálně" - tato volba zabrání uživateli vstupovat do panelu Aktuálně.

"Omezené na úvodní obrazovce" - slouží pro nastavení zobrazení v režimu dotykové úvodní obrazovky (viz obrázek).

"Povolit tvořit ruční vazby i v případě, že uživatel nemá v daném modulu přístupné všechny dokladové řady" - povolení danému uživateli vytvářet ruční vazby i v případě, že nemá přístupné všechny dokladové řady.

"Zobrazovat pouze střediska" - uživateli se zobrazí pouze vybrané střediska.

"Znepřístupnit vstup do této účetní jednotky" - uživateli nebude umožněn vstup do aktuální účetní jednotky.

"Zobrazovat pouze zakázky"- uživateli se zobrazí pouze vybrané zakázky.

"Workflow - povolit mazat přidělení hierarchie schvalování (např. při testování)" - uživateli budu umožněno mazat přidělené hierarchie ve workflow.

"Zakázat spouštět E-agenta nebo rozesílat e-maily E-agentem s PC tohoto uživatele" -  uživatel nebude moci spouštět E-agenta a rozesílat e-maily E-agentem.

"Zakázat změny účetní jednotky" - uživateli nebude moci měnit účetní jednotky. Znepřístupní se volba na horní liště Start - Změna účetní jednotky.

"Zakázat složku volných dokumentů" - program uživateli nezobrazí složku volných dokumentů.

Upozornění

Pokud nechcete koncovému uživateli zpřístupnit plochu, musí být tato položka zatržena!


"Zakázat upravování uživatelských tiskových sestav, pohledů a nastavovaných předvolených" - uživateli nebude umožněno upravovat tiskové sestavy a pohledy.

"Zákaz datových exportů (do xls, csv,...)" - tato volba nedovolí uživateli exportovat žádné dokumenty z programu.

"Umožnit v archivu nalepovacích poznámek zobrazovat i mazat poznámky jiných uživatelů" - uživatel bude moci v archívu poznámek pracovat s poznámkami všech uživatelů.

"Povolit aktualizovat PREMIER system z www.premier.cz (PREMIER update)" - uživatel bude moci provádět aktualizace.

"Povolit odpojovat ostatní přihlášené uživatele (modul interní sdělení)" - tato volba umožní uživateli odpojovat ostatní uživatele ze systému prostřednictvím Interních sdělení.

"Povolit zasahovat do uzamčených period (mimo totálního zámku)" - uživatel bude mít právo zasahovat do uzamčených period mimo totálních zámků.

"Umožnit zálohování/export dat pouze se skrytým zakódováním archívu heslem" - uživateli umožní zálohovat nebo exportovat pouze s přiděleným heslem.

"Zákaz obnovy předvoleb při obnově dat" - při obnově dat nebude umožněno obnovit včetně předvoleb.

"Znepřístupnit příkazový řádek" - tato volba zakáže vstup uživateli do příkazového řádku. Horní lišta - Start - Správce - Příkazový řádek.

"Povolit zasahovat do uživatelsky uzamčených dokladů (individuální zámky)" - uživatel bude mít právo zasahovat do uživatelsky uzamčených dokladů.

"Při každém pořízení nebo úpravě dokladu si vyžádat potvrzení vstupním heslem" -  při každém pořízení nebo úpravě dokladu si program vyžádá potvrzení vstupního hesla. Tato volba se používá, pokud má k jednomu počítači přístup více uživatelů.

  • No labels