Zde je možné nastavit odpovědnou osobu #1 a #2, které bude pro při importu z aplikace Premier Air. vytvořen příznak.


  • No labels