Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Při určitém počtu  chybného zadání uživatelského hesla je zablokován přístup do systému.  Počet možných chybně zadaných hesel se nastavuje ve "Správci - Předvolby Globální - Obecné - Systém vstupních hesel".

Projeví se to následující hláškou při vstupu:


Postup pro odblokování uživatele

Uživatel SUPERVISOR ve Správci - Přístupová práva označí kurzorem zablokovaného uživatele, zadá "F4 - změnit" a smaže z pole poznámka výraz "Blokace".

Tímto se odblokuje přístup k programu Premier.

Tip

Tento úkon může provést i uživatel, který má povolen přístup k Přístupovým právům.

 

Pokud je zablokovaný uživatel SUPERVISOR a žádný jiný uživatel nemá přístup k Přístupovým právům kontaktujte firmu Premier!!!

  • No labels