Měsíční zaúčtování cestovních příkazů se provádí obdobně jako účtování majetku nebo skladu.

Účtování cestovních příkazů se provádí v "Evidence -  Přehledy, účtování - Účtování cestovních příkazů".


1 Před samotným zaúčtováním cestovních příkazů je potřeba nastavit:


2 Po spuštění zaúčtování uživatel zvolí účtovaný měsíc a způsob zaúčtování (souhrnně nebo detailně).


3 Zobrazí se podklad pro zaúčtování, samotné zaúčtování se spustí tlačítkem "Zaúčtovat".

Upozornění

Podklad pro zaúčtování cestovních příkazů vizuálně zkontrolujte.


Tip

Jako variabilní symbol se použije číslo pracovníka (v pokladně, ve mzdách, v zaúčtování CP).
  • No labels