V tomto modulu se provádí automatizované účtování leasingu. Před spuštěním zaúčtování je třeba nastavit ve "Správci - Předvolby globální -  Evidence" dokladové řady pro účtování, pokud nejsou tyto řady vytvořeny musí se založit.

Uživatel má k dispozici dva způsoby zaúčtování leasingu. Zvolením nabídky "Účtování leasingu se zobrazí okno pro volbu období pro účtování a způsob zaúčtování.Zvolením způsobu zaúčtování a volbou „OK se zobrazí návrh na zaúčtování pro kontrolu.

Doporučení

Návrh pro zaúčtování zkontrolujte.

V horní části se objeví období a interní dokladová řada, kam bude účtováno. I v tomto seznamu lze řadit kliknutím na název sloupce (stejně jako v seznamu majetku).

Po kliknutí na tlačítko "Zaúčtovat“ program provede automatické zaúčtování do deníku. Pokud v předpisu k zaúčtování jsou nějaké účty, které program nenalezl v osnově, jejich seznam se následně zobrazí (tyto položky nebudou do deníku přeneseny).


Tip

Kdykoliv je možné opětovné zaúčtování.

.

  • No labels