Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Tento modul obsahuje několik přehledů, kontrol a funkcí:

Na této stránce najdete:


Detailní přehled o majetku - daňový

V tomto modulu se vytvoří přehled o daňových odpisech podle jednotlivých odpisových skupin (pokud je nějaký majetek neodepisován, také je zobrazen). Uživatel zde může vyčíst celkovou počáteční hodnotu majetku za danou odpisovou skupinu, celkovou hodnotu daňových odpisů za zadané období, zůstatkovou hodnotu majetku dané odpisové skupiny.

Pokud chce uživatel vidět, z jakých položek se tyto údaje skládají, dvojitým kliknutím myší na příslušný řádek se zobrazí detaily.

Na obrazovce se ukazují hodnoty netto – tedy upravené o odpisy. V náhledu na tiskovou sestavu je možno si prohlédnout detailní rozpis.

Všechny přehledy lze tisknout nebo exportovat do známých formátů.


Souhrnný přehled o majetku - daňový

Tento modul poskytuje informace o počátečním a koncovém stavu majetku za zvolené období, o tom, v jaké výši byl v tomto období zařazen nový majetek, jaké byly hodnoty zhodnocení daňových odpisů a v jaké výši byl majetek vyřazen. Také je zde zobrazena informace o tom, v jaké výši byl zařazen nový majetek dle §34 Zákona o dani z příjmů.

Účetní přehled o majetku

Tento přehled nabízí informace o účetních hodnotách. Po kliknutí na tuto volbu a po výběru období  se zobrazí okno sloužící k výběru stylu řazení a součtování přehledu, také je zde možno vyfiltrovat majetek dle několika kritérií.

Pak se nejprve zobrazí přehled dle zvoleného součtování, uživatel může kliknutím na šipku ve druhém sloupečku zjistit, z jakých položek se zobrazené údaje skládají.

Přehled majetkových účtů

Zobrazí informace o stavu majetkových účtů za zvolené období. Práce s tímto přehledem je stejná jako u předcházejícího přehledu.


Přehled pohybů

Tento modul poskytuje informace o pohybech za zvolené období. Po zadání sledovaného období se objeví okno, ve kterém můžeme definovat filtr, dle kterého chceme pohyby majetku sledovat.


Přehled pozastavených daňových odpisů

Tento modul poskytuje informace o pozastavených odpisech (daňových). Po zadání sledovaného období se objeví přehled.

  • No labels