Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 38 Current »


Program pro evidenci docházky je nadstavbou pro mzdy PREMIER. Všechny údaje jako pracovníci, pracovní doby, směny a svátky se nastavují ve mzdách. Výhodou je, že v docházce jsou stále aktuální údaje pro zpracování pro požadovaný měsíc.

Možnosti programu

 • možnost ručního zadávání docházky nebo import z docházkových terminálů.
 • přístupy do docházky jsou rozděleny do tří úrovní, které nastavuje SUPERVISOR
 • Pracovník - přístup jen do měsíčního přehledu.
  • možnost měnit zadané údaje (údaje se zadávají přes docházkový terminál nebo interního terminálu v PREMIER programu)
  • možnost měnit období
  • možnost použití interního terminálu v programu PREMIER

Nadřízený pracovník

 • přístup do podřízených pracovníků podle střediska nebo podle skupin a členů. Používá se:
  • v případě, že je nastaveno v konfiguraci "Povinná kontrola přesčasové práce"
  • v případě, že je nastaveno v konfiguraci "Povinné schválení docházky nadřízeným pracovníkem"

Mzdový pracovník

   – má přístup ke všem pracovníkům. Používá se:
  • v případě, že je nastaveno v konfiguraci "Povinné schválení docházky mzdovým pracovníkem"
  • v případě, že v nastaveních přerušení je "Povinná kontrola mzdovým pracovníkům" (slouží k rychlému vyhledávání
   pracovníků, u kterých je nutná kontrola dovolené, paragraf, lékař ...)
 • neomezený počet přerušení pracovní doby nebo denních nepřítomností
 • graficky znázorněné přerušení, které se započítávají do odpracované doby nebo denní nepřítomnosti
 • export do mezd
 • v konfiguraci se nastavují složky mezd pro
  o příplatky za odpracované hodiny v sobotu, neděli a ve svátek
  o příplatky za odpolední a noční směny
  o příplatky za nadčasovou práci s možností nastavení konfiguračně "Povinná kontrola nadřízeným pracovníkem"
  o náhrada mzdy za svátek
 • konfiguračně je možno nastavit
  o "Povinné uzavření měsíce nadřízeným pracovníkem"
  o "Povinné uzavření měsíce mzdovým pracovníkem"
 • při editaci docházky je kontrola nesprávně zadaných časů
 • v měsíčním přehledu se graficky zobrazuje nesprávně naplněné údaje, svátky, víkend ...
 • možnost poznámek ke každému přerušení
 • možnost hromadných operaci pro zaměstnance, které slouží k zapsání dovolených, PN, které jsou na více dní
 • číselník externích zaměstnanců, který nejsou v mzdovém systému. Používá se při sledování pracovníků z agentur nebo  sledování pravidelných techniků, soukromníků, kteří účtují hodinové sazby ...
 • zadávání časů bez klávesnice

 


 • o Pracovník - přístup jen do měsíčního přehledu.
  • možnost měnit zadané údaje (údaje se zadávají přes docházkový terminál nebo interního terminálu v PREMIER programu)
  • možnost měnit období
  • možnost použití interního terminálu v programu PREMIER

Nadřízený pracovník

   - přístup do podřízených pracovníků podle střediska nebo podle skupin a členů. Používá se:
  • v případě, že je nastaveno v konfiguraci "Povinná kontrola přesčasové práce"
  • v případě, že je nastaveno v konfiguraci "Povinné schválení docházky nadřízeným pracovníkem"

Mzdový pracovník

   – má přístup ke všem pracovníkům. Používá se:
  • v případě, že je nastaveno v konfiguraci "Povinné schválení docházky mzdovým pracovníkem"
  • v případě, že v nastaveních přerušení je "Povinná kontrola mzdovým pracovníkům" (slouží k rychlému vyhledávání
   pracovníků, u kterých je nutná kontrola dovolené, paragraf, lékař ...)
 • neomezený počet přerušení pracovní doby nebo denních nepřítomností
 • graficky znázorněné přerušení, které se započítávají do odpracované doby nebo denní nepřítomnosti
 • export do mezd
 • v konfiguraci se nastavují složky mezd pro
  o příplatky za odpracované hodiny v sobotu, neděli a ve svátek
  o příplatky za odpolední a noční směny
  o příplatky za nadčasovou práci s možností nastavení konfiguračně "Povinná kontrola nadřízeným pracovníkem"
  o náhrada mzdy za svátek
 • konfiguračně je možno nastavit
  o "Povinné uzavření měsíce nadřízeným pracovníkem"
  o "Povinné uzavření měsíce mzdovým pracovníkem"
 • při editaci docházky je kontrola nesprávně zadaných časů
 • v měsíčním přehledu se graficky zobrazuje nesprávně naplněné údaje, svátky, víkend ...
 • možnost poznámek ke každému přerušení
 • možnost hromadných operaci pro zaměstnance, které slouží k zapsání dovolených, PN, které jsou na více dní
 • číselník externích zaměstnanců, který nejsou v mzdovém systému. Používá se při sledování pracovníků z agentur nebo  sledování pravidelných techniků, soukromníků, kteří účtují hodinové sazby ...
 • zadávání časů bez klávesnice


 • Správa docházky
  • zadávání, přehled měsíční docházky
 • Komunikace s terminály
  • zasílání seznamu pracovníků a přerušení do docházkových terminálů
  • načtení příchodů a odchodů z docházkových terminálů
 • Stav zaměstnanců
  • aktuální přehled přítomných, na dovolené nebo PN
 • Statistiky
  • statistiky podle období, zaměstnanců, přerušení ...
 • Nastavení docházky
  •  základní nastavení pro docházku
 • Typy přerušení
  • nastavení přerušení, denní nepřítomnosti
 • Seznam terminálů
  • nastavení typů docházkových terminálů, způsob připojení a jejich možností
 • Externí zaměstnanci
 • Skupiny externích zaměstnanců

Kapitoly k modulu:


Na této stránce najdete:Instruktážní video k používání Docházky


Stažení OffLine

dochazka_plneni_01.wmv


Docházkový systém obsažený v informačním systému PREMIER je určený k evidenci a následně k automatizovanému zpracování docházky zaměstnanců anebo externích spolupracovníků. Jde o komplexní systém přípravy dat pro mzdový systém. Docházkový systém je plně provázaný se všemi moduly informačního systému PREMIER a může se pyšnit stejnou komplexností a možnostmi, které nabízejí výrobci specializovaných docházkových systémů.

K evidenci příchodů a odchodů slouží 2 základní typy docházkových terminálů:

 • První je čistě softwarový a je implementován přímo do informačního systému PREMIER a ovládá se buď klávesnicí nebo myší.
 • Druhý je standardní docházkový terminál pevné konstrukce a je připojený do interní sítě LAN.


Dodání a montáž hardwarového vybavení

Tuto službu zajišťuje přímo společnost PREMIER system, a.s. 

V případě dotazů se prosím obraťte přímo na obchod@premier.cz.


Cenové podmínky

Docházkový systém PREMIER je rozdělený na 2 verze:

 • Smart - verze obsahuje kompletní funkcionalitu mimo výrobních funkcí
  • do 10 zaměstnanců bez docházkového terminálu je verze poskytovaná bezplatně
  • nad 10 zaměstnanců jen s terminálem a zakoupenou verzí do 25 zaměstnanců
 • Enterprise - verze obsahuje kompletní funkcionalitu i při použití ve výrobě, jako směny apod. (SQL verze)
Zarovnat čas docházky - slouží pro změnu zapsaného času z terminálu do zpracování docházky


Používat docházkový terminál
 - nastavení vypne nebo zapne funkce pro nastavení a komunikci s docházkovým terminálem.

Automatické odečítání obědů – nastaví se pokud zaměstnanci nepoužívají docházkový terminál pro oběd. Systém automaticky odepíše potřebný čas oběda podle nastavených hodnot.

 

 Používat externí pracovníky - číselník externích pracovníků který nejsou v mzdovém systému. Používá se při sledování pracovníků z agentur, sledování pravidelných techniků který účtují hodinové sazby ..


Nastavení přerušení v práci je důležité nastavení, podle kterého se získávají z hodiny docházky a podklady pro mzdy. Nastaví se podle požadavků konkrétního provozu.


Povinné nastavení je jen pro “Odpracované“ s ID „00“ podle obrázku.

Ostatní přerušení nebo denní nepřítomnosti se nastavují podle potřeby. ID přerušení je ve formátu "99" (číselná hodnota).Příklad dovolené:

 • čas se nezapočítává do denní pracovní doby
 • čas se započítává do měsíční pracovní doby
 • povolí se v zadávání celodenní nepřítomnosti
 • v případě že provoz nepovoluje půl dne dovolené, nepovolí se v zobrazování v denních přerušeních
 • vazba na mzdovou položku
 • „povinná kontrola mzdovým pracovníkem“ aktivuje sloupec "MP" (mzdový pracovník) v přehledu pracovníků a v měsíčním přehledu. Bez potvrzení uživatelům s druhem přístupu "Mzdový pracovník" nebude možné uzavřít a exportovat docházku za
  měsíc!
 • hodiny z tohoto přerušení se neodečítají z příplatků.Příklad náhradního volna:

 • čas se nezapočítává do denní pracovní doby
 • čas čas se nezapočítává do měsíční pracovní doby
 • povolí se v zadávání celodenní nepřítomnosti
 • povolí se v přerušeních
 • vazba na mzdovou položku
 • není nutná kontrola mzdovým pracovníkům
 • hodiny z tohoto přerušení a odečítají z příplatků za sobotu, neděli, svátek nebo práce přesčas.


Zpracování docházky

Měsíční přehled
Popis sloupců přehledu


 • ER (chyba) zobrazuje! v případě že je nutný zásah uživatele. Např.: neukončená směna, nesrovnalost časů mezi příjezdem, odchodem nebo přerušeními.
 • SV (svátky) zobrazuje * - v konkrétním dny je svátek kde se započítává příplatek za "náhrada mzdy za svátek" nebo "příplatek za hodiny odpracované ve svátek"
 • MP (mzdový pracovník) zobrazuje! v případě že je nutná kontrola mzdovým pracovníkům buď v přerušeních které jsou nastaveny "povinná kontrola mzdovým pracovníkem" nebo je v konfiguraci nastaveno "povinné schválení docházky mzdovým pracovníkům". V případě že ani jedna podmínka není nastavena, sloupec se nezobrazí.
 • NP (nadřízený pracovník) zobrazuje! v případě že je nutná kontrola nadřízeným pracovníkem. Sloupec se zobrazuje pouze v případě, že je nastaveno v konfiguraci "povinná kontrola nadřízeným pracovníkem" při přesčasové práci nebo "povinné schválení docházky nadřízeným pracovníkem".
 • O1 (oběd 1) a O2 (oběd 2) – automatické odpočítávání obědů. Sloupec se zobrazuje pouze v případě že v konfiguraci je nastaveno "automatické odpočítávání obědů"
 • Noční, ranní a odpolední směna – zobrazuje hodiny podle směn podle nichž se získávají z příplatky za odpolední a noční směnu. Sloupec se zobrazuje pouze v případě, že v konfiguraci je nastaveno "Vazba na mzdovou položku za odpolední směnu"
 • Příchod – minimální čas ve dni
 • Odchod – maximální čas ve dni
 • Celkem hod. – přepočtený čas mezi odjezdem a příjezdem
 • Přeruš –hod. – vypočtené přerušení za konkrétní den které se se nezapočítávají do denního pracovního fondu.
 • Odprac. hod. – hodiny, které se započítávají do fondu „celkem hod. - přerušení“Seznamy


 • Měsíční sumář – shrnuty odpracované hodiny, denní nepřítomnosti, přerušení a svátky které se započítávají do měsíčního pracovního fondu.
 • Denní nepřítomnost – seznam denních nepřítomnosti za měsíc. Kliknutím na konkrétní položku DN se označí dny v přehledu, v nichž se nachází
  o sloupec "D" zobrazuje nastavení přerušení pro "čas se započítává do prac. doby "
  o sloupec "M" zobrazuje nastavení přerušení pro "čas se započítává do měsíčního prac. fondu "
 • Přerušení – sumarizovaný seznam všech přerušení za měsíc. Kliknutím na konkrétní položku přerušení se označí dny v přehledu, v nichž se nachází.
 • Příplatky – seznam započtených příplatků.
  o hod. - reálně vypočtené hodiny příplatků
  o uznané příplatky. Například: v případě že je nastavena kontrola NP pro přesčas, uzná se jen přesčas který je odkontrolovaný
  NP (nadřízeným pracovníkem). Nebo je přerušení které má nastaveno "hodiny se odečítají z příplatků" odečtou se hodiny z
  tohoto přerušení..
 • Původní záznamy z doch. terminálů - zobrazuje načtená data z docházkových terminálů za vybraný den. Tento seznam se zobrazuje pouze v případě, že je v konfiguraci nastaveno "používat docházkový terminál"


Hromadné operace

Hromadné operace slouží k zápisu dovolených, PN ... které jsou na více dnů.
Denní přehled docházky

Příklad odpracované doby s přerušením


V důvodu přerušení se zobrazí jen přerušení, které mají nastavené „povolit v přerušeních“. Za jeden den je možno max.10 přerušení.

Příklad nepřítomnosti v práciV důvodu nepřítomnosti se zobrazí jen přerušení, která mají nastaveno „povolit v celodenní nepřítomnosti“.

Přerušení „Dovolená“ má nastaveno „povinná kontrola mzdovým pracovníkem“, proto je potřebné tento den schválit MP (mzdovým pracovníkem)Zadávání času příchodu nebo odchodu je možné dvěma způsoby:

 • klávesnicí
 • stiskem ikony "hodin se šipkou" se posuvníkem nastaví hodiny a minuty

Příklad nastavení přístupů


 • "Povinná kontrola přesčasové práce" (nadřízeným pracovníkem)
 • "Povinné schválení docházky nadřízeným pracovníkem"
 • "Povinné schválení docházky mzdovým pracovníkem


 • nadřízený pracovník neuzavře měsíc podřízenému, dokud nebudou schváleny všechny přesčasy a žádné chyby.
 • mzdový pracovník neuzavře měsíc, dokud nebude mít nadřízený pracovník schválenou docházku podřízeného
 • mzdový pracovník neuzavře docházku, dokud nebude mít odkontrolované přerušení, které vyžadují kontrolu mzdovým pracovníkem.Přehlednost a propojení s terminály

Samozřejmostí je dvouúrovňové řazení přístupu pro zaměstnance a pověřené řídící pracovníky a personalisty, přehledné grafické zpracování, jednoduchá konfigurace a možnosti přizpůsobení pro evidenci přesčasů a podobně. Zajímavostí je například možnost přidání poznámky ke každému přerušení pracovní doby. Tuto poznámku mají následně k dispozici všichni pověření uživatelé systému PREMIER, typicky personalisti, přímí nadřízení a mzdoví účetní. Vývojáři mysleli i na pohodlnou evidenci docházky v odvětvích jako služby či průmysl a výroba prostřednictvím dotykových terminálů, čipových a magnetických karet.


 • No labels