Karty zvířat jsou rozděleny na 3 záložky. Na záložce "Základní údaje“ jsou všechny nejdůležitější údaje, na záložce "Ostatní údaje“ jsou údaje přesněji specifikující zvíře vedené na kartě, v záložce "Záznamy“ je možno pořizovat ke kartě záznamy obdobným způsobem jako v evidenci majetku.

Jednotlivé karty se zakládají vždy některým z pohybů, kterým nová karta vzniká.


U odpisovaných karet je možno pomocí tlačítka "Odpisy“ sledovat odpisové plány.

Kliknutím na tlačítko "Pohyby“ dole pod seznamem karet se zobrazí pohyby ke kartě, na níž je umístěn ukazatel.

Kliknutí na tlačítko "Pohyby nahoře nad seznamem karet způsobí přepnutí do seznamu všech pohybů. Poté se tlačítko změní na "Karty", kterým se  vrátíme zpět.


  • No labels