Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Tento kvalitní nástroj slouží uživateli pro časové - dlouhodobé plánování a harmonogram výkonů - procesů pro jednotlivé zakázky, podle času, střediska, úkonů ad. parametrů. Procesní řízení zakázek najdeme v knize zakázek - karta zakázky - záložka - Plán/Proces.

Kromě operací, které probíhají v reálném čase a úzce souvisí s účetními procesy (Účetnictví, Fakturace), je potřeba k zakázkám plánovat procesy (činnosti), které nemají účetní charakter, nicméně s nimi úzce souvisí. Jde zpravidla o jednotlivé fáze cyklu zakázky společně, které je nutné plánovat na jednotlivé činnosti s rozdělením na odpovědné osoby či střediska.

Uživatel takto získává přehled o tom, v jaké fázi se zakázka nachází, kdo se na ní podílí a v jaké časové realizaci se zakázka nachází. Z toho vyplývají tyto základní funkce:


Definování procesů zakázky

  1. Plánování procesů (termíny zahájení, ukončení, rozsah časový)
  2. Přiřazování procesů k odpovědným střediskům, osobám a výkonům
  3. Sledování průběhu zakázky (automatické upozorňování na plnění dílčích úkolů)
  4. Vyhodnocení a ukončení zakázky


V průběhu těchto procesů dochází samozřejmě k realizaci účetních operací, tzn. výdej materiálu, fakturování zakázky, objednávka subdodávky (přijaté faktury), mzdy (práce na zakázkách) atd., které již představují nákladové a výnosové vyhodnocení zakázky, tedy finanční vyhodnocení (viz Zakázky – finanční vyhodnocení).


Procesy (údaje  fáze - výkony na zakázce)

Tabulkou procesů zakázky lze chápat definování (plánování) jednotlivých úkolů a prací vztahujících se k zakázce v určitém termínu s přiřazením ke konkrétnímu středisku, odpovědné osobě. Procesy mohou v sobě skrývat jakékoliv konkrétní práce na zakázce nebo to mohou být dílčí a marketingové a CRM úkoly, až na úroveň např. upozornění na nutnost zavolat klientovi v určitém čase k určité zakázce.

Jednotlivé procesy vytváření možnosti vytvářet celkový harmonogram zakázky, celkové plánování jednotlivých zaměstnanců, akcí případně pohyb technologických zařízení (půjčovny). Procesy se zobrazují také v centrálním kalendáři úkolů.. Harmonogram procesů se pak nachází v záložce "Karta zakázky - Přehledy“.

V záložce zakázky "Plán/Proces“ se provádí pořizování procesů pomocí standardních kláves. Při volbě nového procesu je v horní tabulce přehled následujícího kvartálu (od systémového data), kde je zobrazena obsazenost příslušného odpovědného člověka s možností zobrazení detailů (kliknutím na příslušný den – viz legenda pod tabulkou).

 

Středisko – přiřazení střediska, které se na procesu podílí.

Proces/Výkon – přiřazení z číselníků výkonu.

Plán od/do – časové termíny procesu – plánované.

Výrobek – možnost výběru ze skladových karet a určení prací na příslušném výrobku (fulltextový výběr).

Množství – Směna – možnost zadání plánovaného množství produkce a určení směny.

Odpovědný – výběr z databáze zaměstnanců.

Poznámka – textová specifikace procesu

Zahájeno/Ukončeno – doplnění časové realizace zakázky.

Po ukončení   program po ukončení procesu automaticky navolí u zakázky zvolený status, resp. fázi průběhu zakázky, dle kterého lze filtrovat zakázky, a získávat tak přehled o všech zakázkách v příslušném stádiu - fázi rozpracovanosti

Automaticky upozornit uživatele  možnost nastavení automatického upozornění na příslušný naplánovaný úkol.

  • No labels