Na kartě zakázky se v poslední záložce "Přehledy" nachází volba "Finanční plán včetně vyhodnocení". Tento modul umožňuje plánování/sledování nákladů na zakázce a tvorbu uživatelského výkazu.


Zdroj plánu

Po otevření je možno vybírat mezi 3 zdroji údajů pro sestavený výkaz:


 1. Ručně zadané hodnoty – tento režim umožňuje zapisovat do položek plán/upravený plán a tyto poté porovnávat se skutečnými náklady/výnosy v sestaveném výkazu.
 2. Z plánů z deníku – tento režim přebírá do položek plán hodnoty z deníku zapsané v příslušné kombinaci dokladů za zvolené období. v modul "Plány a prognózy" je nutné v tomto případě plánovat detailně i na zakázky, pak můžeme plány jednotlivých zakázek porovnávat. 
 3. Z procesů – tento režim přebírá do položek plán hodnoty z procesů k dané zakázce více zde.

Pro komfortní nastavení slouží tlačítko "Uložit nastavení" , kterým se uloží aktuální nastavení zdroje výkazu, dokladové řady a režimu jako implicitní, tzn. že při příštím otevření se tyto údaje automaticky nastaví.


Výkaz

Dále je možno definovat jiný výkaz – pomocí volby "Výkaz - Přidat/upravit“ lze definovat uživatelské výkazy a jeden z nich předvolit jako implicitní (volba "Nastavit/Zrušit jako předvolený")Doporučení

Doporučujeme při tvorbě vlastního výkazu použít volbu dle základního vzoru nebo přidat s kopií a výkaz dále pouze dle potřeby upravovat.


Založené nového výkazu

Po založení nového výkazu lze tento definovat pomocí tlačítek "nová" nebo "smazat".

Pravidla pro tvoru výkazů

Sloupce výkazu:

 • úroveň - značí úroveň daného řádku přičemž 1 je úroveň nejnižší,
 • šipka - funkce, která zkontroluje řádek (zda-li je vše v pořádku zadáno), pokud vzorec není v pořádku, program na to uživatele upozorní,
 • řádek - pořadové číslo řádku,
 • znaménko - pokud má být znaménko u řádku kladné vepíše se "1" pokud záporné vepíše se "-1".
 • popis - textové označení daného řádku
 • vzorec - (viz níže)

Do položky vzorec pak lze definovat výpočet k položce:

 • +ob("číslo účtu") ... obrat za skupinu účtů.
 • r("pořadové číslo řádku") ... znamená daný řádek výkazu, lze je sčítat, odečítat atd. 

  Upozornění

  Toto lze použít pouze u položek s úrovní vetší než 1!!!

  Příklad

  +ob("52") ... znamená obrat za skupinu účtů 52 a dané zakázky; r(17) + r(18) ... znamená součet řádků 17 a 18.


 • No labels