Realizace výrobní soupisky, tedy výdej materiálu/komponent obsažených ve VS se provádí ve skladovém hospodářství pořízením výdejky. Z dostupných možností pořízení výdejky slouží k realizaci výrobní soupisky dvě varianty:

  1. Realizace vyskladněním materiálů – pořízenou výdejkou na základě VS – v tomto případě uživatel pořizuje ve skladu výdejku komponent (způsob – „Na základě výrobní soupisky“) a až poté se pořídí samostatně příjemka výrobku, u které se nevyužije funkce automatického vyskladnění komponent. Způsob pořízení výdejky na základě šablony soupisky je popsán v modulu "Skladové hospodářství“. Tento způsob se používá především ve firmách, kde skladníci přesně vyskladňují na výrobu a výrobek je až poté naskladněn.
  2. Realizace naskladněním výrobků – tento způsob spočívá ve vytvoření příjemky na příslušný počet výrobků, přičemž program automaticky provede vyskladnění komponent dle výrobní soupisky.


    V tomto případě může uživatel realizovat více výrobních soupisek najednou, přičemž do nabídky při pořizování příjemky je nutné uvést číslo zakázky, která sdružuje výrobní soupisky jedné akce, resp. zakázky.

  • No labels