Obdobně jako v jiných modulech je i zde několik pomocných funkcí. Funkce (mimo náhledu do skladů) se nachází v horním menu "Šablony".Na této stránce najdete:
Náhled do skladů

Pomocí tlačítka "Náhled do skladů", které se nachází v hlavičce ŠS. Pomocí této funkce lze několik způsoby nahlédnout do skladu/skladů na množství komponent a další informace ohledně komponent.

Prvním krokem je zadání množství výrobku, který chceme vyrobit, a u kterého chceme zkontrolovat například množství na skladě.

Dalším krokem je volba toho, co chceme zobrazit:


Synchronizovat nákladové ceny do karet výrobků

Touto funkcí, lze hromadně synchronizovat (zaspat) nákladové ceny ze ŠS do skladových karet.

Po spuštění této akce se zobrazí volba pro výběr výrobků (skladových) karet, do niž se mají přenést nákladové ceny. Zároveň je zde informace ohledně původní nákladové ceny (na skladové kartě) a nákladové ceně na kartě ŠS.
Aktualizovat pořizovací ceny v šablonách

Prvním krokem při spuštěné této funkce je volba údajů, které se mají aktualizovat:

Tato funkce aktualizuje v položkách šablony skladové ceny (tj. nákladové ceny materiálu) a tedy se aktualizuje i celková nákladová cena výrobku v šabloně.


Aktualizovat názvy výrobků ze skladových karet

Při změně názvu výrobku na jeho skladové kartě, lze tuto změnu promítnout do všech ŠS, kde je karta obsažena. Toto lze provést dvěma způsoby. 

  1. Při změně názvu na skladové kartě, program detekuje, že skladová karta se nachází v ŠS a uživatele vyzve k promítnutí této změny do výrobní soupisky.
  2. Pokud se skladová karta přejmenuje, ale tuto změnu nenecháme promítnou do ŠS, lze tyto změny ŠS promítnou dodatečně pomocí funkce "Aktualizovat názvy výrobků ze skladových karet". Po spuštění této volby program zobrazí seznam všech skladových karet, které se nachází v soupiskách, a u kterých došlo ke změně názvu. Zároveň se zobrazí název na kartě (nový název) a název v šablonách.


Aktualizovat názvy komponent ze skladových karet

Jedná se o obdobnou funkce, jako u změny názvu výrobku (viz výše).


Hromadně přidat/změnit/smazat určenou položku ve vybraných šablonách

  • No labels