Na této stránce najdete:


Výdej komponent (materiálu) na výrobky


K této operaci dochází již v subsystému skladového hospodářství a výdej komponentů na vyrobené množství výrobků může probíhat dvěma způsoby:

  1. Ručně pořízenou výdejkou na základě šablony soupisky – v tomto případě uživatel pořizuje ve skladu výdejku komponent (způsob vytvoření výdejky – "5. Na základě šablony výrobní soupisky“) a až poté se pořídí samostatně příjemka výrobku, u které se nevyužije funkce automatického vyskladnění komponent. Způsob pořízení výdejky na základě šablony soupisky je popsán v modulu "Skladové hospodářství“. Tento způsob se používá především ve firmách, kde skladníci přesně vyskladňují na výrobu a výrobek je až poté naskladněn.
  2. Příjemkou výrobků na sklad při níž program automaticky zjistí, že se jedná o výrobky a nabídne automatické vyskladnění komponent dle šablony soupisky.


Příjem výrobků na sklad


Vyskladnění materiálu při příjmu výrobků na sklad (podle šablony soupisky)

Proces příjmu výrobků sklad probíhá pomocí standardních funkcí příjemky ve skladu, jako u klasického nákupu materiálu, pokud se výrobky nenaskladňují na základě výrobního příkazu, tedy "Výrobní soupisky“.

  • Pokud uživatel pořídí do příjemky skladovou kartu, která je evidována jako výrobek (je vázán na ŠS), program automaticky při ukládání toto identifikuje a nabídne před uložením příjemky vyskladnění komponent s ohledem na množství naskladněných výrobků, tedy potřebných pro výrobku naskladňovaných výrobků.


  • Pokud jsou na šabloně soupisky evidovány komponenty z více skladů, program postupně vyskladňuje komponenty z požadovaných skladů, na kterých jsou uloženy. Ve všech těchto operacích program interaktivně navádí uživatele.

Upozornění

Při naskladňování výrobků na sklad musí být nastaven druh pohybu "Příjem z výroby“ (nastavení – "Uváděné ceny“ – Skladová cena“. Na tomto druhu pohybu lze nastavit příslušnou kontaci (nejčastěji se využívá účet 123xxx a 613xx).

Pokud chce uživatel používat šablonu soupisky pro výdej ze skladu, tzn. výdej na základě šablony soupisky, je nutné toto na příslušné šabloně povolit.

  • No labels