V této kapitole se dozvíte způsob ocenění při naskladnění výrobku a také způsob stanovení prodejní ceny výrobku.


Na této stránce najdete:


Ocenění výrobu při naskladnění

Šablona soupisky umožňuje uživateli snadno přijímat výrobky do skladu s automatickým odpisem materiálu ze skladu. Při tvorbě příjemky na základě výrobní soupisky se zvolí způsob vytvoření 4. Na základě zakázky (výrobní soupisky).

Pro ocenění příslušného výrobku při příjmu na sklad program nabízí více možností:

  1. nastavení "nákladové ceny“ na skladové kartě výrobku – uživatel si sám vlastní kalkulací ocení hodnotu výrobku, např. i za pomocí šablony soupisky a tuto cenu vepíše do skladové karty výrobku. V tomto případě má tato cena absolutní přednost a bude se automaticky dosazovat jako cena výrobku při naskladnění,
  2. automatizované ocenění výrobku v aktuální skladové ceně komponentů – program ocení výrobek při naskladnění součtem skladových cen jednotlivých komponentů. V případě pozdější změny skladové ceny komponentů slouží pro účely zpětného ocenění výrobku synchronizace,
  3. program při výběru skladové karty dosadí poslední známou skladovou cenu (FIFO nebo Průměr),
  4. uživatel si sám ručně do šablony soupisky vepíše nákladovou cenu.

Způsob ocenění výrobku při naskladnění se nastavuje pomocí druhu pohybu.


Prodejní cena výrobku


Správné stanovení prodejní ceny (i nákladové) je nesmírně náročný proces, neboť do výrobku nevstupuje jen přímý materiál a výkony, ale součástí výroby jsou další nepřímé náklady, které se na výrobě podílejí, a je tudíž na každé firmě, jakým způsobem ocení výrobek, ať už v nákladové či prodejní ceně.


Šablona soupisky poskytuje informaci o celkové prodejní ceně komponent a výkonů, ze které může uživatel vycházet při konečném stanovení prodejní ceny, přičemž může využít možností na hlavičce ŠS, tedy zadání procentuální přirážky k již vykalkulované prodejní ceně šablony soupisky a pomocí funkce "Ukotvit prodejní cenu“,ji lze zablokovat při případných změnách.

Upozornění

Vykalkulovaná prodejní cena pak musí být zapsána do skladové karty výrobku!!!

Prodejní cena musí být pak uvedena standardně na skladové kartě v poli "Základní prodejní cena“, odkud pak vstupuje do prodejky výrobku, resp. faktury.


  • No labels