Tento modul nabízí možnost automatického pořízení - zaúčtování periodických (opakujících) se účetních případů, což mohou být interní předpisy (předpis leasingu, platby nájemného), tvorba vydaných faktur (pravidelné částky, nájemné) či naopak pravidelné přijaté faktury (nájemné, ostatní závazky). Modul má pouze evidenční charakter, tzn., nevstupuje do účetnictví. Pouze doklady, vytvářející se na základě uložených návrhů vstupují do účetnictví.


Varianty dokladů trvalého účtování

Program umožňuje vytvoření dvou typů dokladů trvalého účtování:

  1. Vytvoření interního dokladu přímo do deníku, tedy klasický účetní předpis do předem nastavené dokladové řady.

  2. Vytvoření přijaté/vydané faktury pomocí předem nadefinované šablony do vybrané dokladové řady, tzn. že je možné periodické platby vytvářet jako faktury na straně závazků – pravidelné nájemné (na základě smlouvy), leasing, záloha na daň z příjmů ad., ale formou přijaté faktury (ostatní závazky), která přináší výhody např. v saldokontním sledování či možnosti vytvářet příkazy k úhradě. Na straně Vydaných faktur pak např. u pravidelných faktur za splátky.
Interní doklad

Volbou "F3 - Nová" se vytvoří doklad trvalého účtování. Pakliže se jedná o zápis mimo faktury, pak je nutné vyplnit následující údaje:

Popis - popis dokladu trvalého účtování.

Začátek/Konec - zde se vyplní datum začátku a konce, kdy bude doklad trvalého vyúčtování používán. Pole "Konec" může být prázdné.

Perioda - zde se zvolí perioda tvorby dokladu trvalého účtování. 

Cílové dokladová řada - z následující nabídky zvolte dokladovou řadu, do které se má následně provést zápis. U tohoto typu dokladu nelze zvolit dokladové řady faktur.

Ostatní položky dokladu jsou obdobné jako u klasického dokladu.


Faktury

Perioda - se nastaví obdobně jako v předchozí variantě s tím rozdílem, že v případě faktur lze využít možnosti nadefinovat ručně svůj individuální kalendář (">").

Cílová dokladová řada - v poli  se nastaví řada přijatých faktur (závazků) resp. vydaných faktur (pohledávek), jako v předchozím případě.

Číslo šablony - v tomto případě je nutné zadat číslo šablony přijaté faktury resp. vydané faktury, jenž si musí předem vytvořit a v ní se nastaví všechny potřebné údaje, které uživatel chce na vytvořené faktuře mít viz "Šablony faktur".

Do dokladu se následně automaticky přenesou údaje z šablony. Zbytek údajů se nevyplňuje.Zaúčtování dokladů trvalého účtování

Upozornění

Pro doklady účtované přes tento modul je nutné založit zvlášť dokladovou řadu, pokud nechcete doklady po každém zápisu přečíslovávat, neboť těmto dokladům se automaticky přiřazuje interní číslo v deníku a není tudíž možné tyto položky účtovat do řady s doklady, které jsou pořizovány klasickým způsobem!!!!!!

Doklady, které se mají účtovat přes tento modulu, lze zaúčtovat kliknutím na tlačítko „Zaúčtovat“. V prvním kroku je volba období, za které se mají doklady automaticky zaúčtovat.

V návrhu k zaúčtování, který se v následujícím kroku objeví lze ještě hvězdičkovou metodou vybrat ty doklady, které se mají vytvořit.

Po potvrzení program informuje o vytvoření dokladů, v případě faktur je nabídne k tisku.

K záznamům v seznam dokladů trvalého účtování se vytvoří vazby na jednotlivé zápisy/faktury.

  • No labels