Jednou z hlavních předností modulu "Zakázky“ je centrální pohled na všechny doklady vztahující se k zakázce, který poskytuje tzv. "Tok zakázky“.

Je to ojedinělý komplexní přehled zachycující průběh veškerých dokladů vztahujících se v systému k zakázce (od poptávek až např. po konečnou realizaci a platby).

Přehled informuje o tržbách, nákupech, saldokontu a peněžních tocích. Dostupný je přímo ze seznamu zakázek. Barevné rozlišení umožňuje snadnou orientaci v přehledu.

V přehledu lze zobrazit:

  • Vše (viz obrázek níže)
  • Tržby, náklady, nákupy
  • Aktivace, změna stavu
  • Saldokonta zákazníky
  • Cash Flow zákazníka
  • Výkazy práce¨

Doklady lze zobrazit dvěma způsoby:

  • detailně (včetně jednotlivých položek dokladu - viz obrázek)
  • nebo souhrnně na doklad

Přímo z toku zakázky lze pomocí tlačítka "Skok na doklad" interaktivně přejít do jiného modulu na požadovaný doklad.

  • No labels