Tento modul nabízí zcela unikátní a interaktivní přehled veškerých informací týkajících se konkrétní „Zakázky“. Prostřednictvím jednotlivých záložek odkazujících na veškeré účetní a evidenční případy zakázky se lze na tyto doklady nejenom inteligentně a rychle přesouvat, ale rovněž přímo v těchto záložkách provádět přidávání, změny a mazání záznamů na jednotlivých dokladech. Na rozdíl od komplexních informací program umožňuje při přechodu na konkrétní doklad (např. fakturu) přesun zpátky na původní přehled.

Tyto záložky slouží zároveň k pořizování dokladů, jež nabízejí. Uživatel se tak nemusí přepínat mezi jednotlivými subsystémy a může doklady komfortně pořizovat z jednoho místa.

Prostřednictvím výše popsaných přidružených dokladů lze interaktivně dohledat všechny doklady související s danou zakázkou. Doklady lze otevřít přímo nebo také doklad Otevřít v nové záložce. Seznam dokladů lze klasicky tisknout, exportovat, filtrovat atd.

  • No labels