Pro pořizování dokladů je nutné ve Správci - Předvolbách – Globálních - Obecné změnit aktuální účetní období na nový rok. Totéž je nutné udělat i v Předvolbách – Uživatelských“. Program pak umožní pořizovat doklady s datem tohoto období. Pokud je potřeba pořizovat doklady do minulého účetního období, stačí změnit aktuální období v „Předvolbách –  Uživatelských“. To je výhodné především v případě síťového provozu, kdy se docílí toho, že uživatel do minulého období přepne pouze sebe. Pro pořízení dokladů v novém účetním období není třeba provádět žádné další operace, stačí pouze přepsat účetní období ze starého na nové. Dokonce je možné pracovat bez počáteční rozvahy (tj. účtu 701), kterou si může doplňovat postupně po jednotlivých uzavřených účtech či najednou, a to kdykoliv později.


Uživatel má k dispozici dočasnou změnu účetního roku přímo v hlavní obrazovce ( v dolní části vedle názvu účetní jednotky ). Pro dočasnou práci v jiném účetním období již není nutné nastavovat rok v uživatelských předvolbách.  Tato volba nebude umožněna těm uživatelům, kteří nemají přístupová práva do uživatelských předvoleb.

Upozornění

Počáteční zůstatky peněžních prostředků se zadávají pouze v 1. roce práce s programem PREMIER. V následujících letech se zůstatky již nezadávají, přebírají se automaticky z předchozího roku. Obecně zde platí: Zůstatek k 31.12. předešlého roku = Počáteční stav k 1.1. následujícího roku.

  • No labels