Zde se definuje Analytické členění operací. Slouží k mnohem větší přehlednosti než jakou poskytují samotné základní operace v peněžním deníku. Analytické členění spočívá v tom, že každou operaci v peněžním deníku si účetní jednotka může podle svých potřeb rozdělit až na 99 analytických operací. Moduly „Věcné členění PD“ nebo „Součty a zůstatky“ pak poskytují veškeré požadované údaje (např. leasingové splátky, sociální pojištění, nájem, telefon ...).

Analytické operace si může účetní jednotka tvořit dle svého uvážení. Nemají vliv na uzávěrkové výkazy ani na peněžní deník (vytisknutý) určený kontrolním orgánům.

Rovněž zde jsou některé údaje nastaveny implicitně (viz obrázek).

Příklad definice analytického členění:

                   35  Provozní režie ............................     01  Leasing PICK-UP

                                                                  ...........     02  Nájem

                                                                  ...........     03  Telefon

                                                                  ...........     04  Elektrická energie

                                                                  ...........     05  Ostatní


Postup pro vytvoření analytického členění:

 1. Označení operace, ke které budeme přidávat analytické členění
 2. Stisknutí tlačítka "Nová"
 3. Definice analytického členění
  • Kód analytického členění,
  • zda se jedná o zálohy nebo nákup PHM,
  • popis analytického členění,
  • nastaveni toho zda toto členění ovlivňuje základ daně či ne,
  • § operacedle kterého bude spadat daný příjem (výdaj),
  • a zda při použití tohoto členění není potřeba, musí být, může být zadáno středisko, resp. zakázka.


 • No labels