V záložce Účetnictví - Rozvaha, Výkaz - v dialogu tisku - volba "Uložit do souboru" je k dispozici export obratů příspěvkové organizace na základě metodiky zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace.

V dalším kroku je potřeba zvolit druh výkazu "Obraty od 2015 (věta 56Gg Gordic + MÚZO XML)"

Export SUB (pro Gordic)

Zde je potřeba doplnit vybrané údaje.

Obraty v - zde se zvolí způsob zaokrouhlení obratů.


Neexportovat počáteční stavy - pro měsíční sběr ekonomických dat (účetních zápisů) ve formátu věty 56Gg, zatrhněte tuto volbu, kdy tyto data nejsou vyžadována.

Výstupní soubor je v textovém formátu s příponou *.SUB, daný metodikou firmy Gordic.

Export XML (pro MÚZO)

Vyplňte identifikační údaje společnosti a kontaktní údaje.


  • No labels