(věta 45, 46, 47)

Jedná se o export výkazů předepsaným rozhraním větami 45, 46, 47 pro příspěvkové organizace ve starším formátu souboru (*.SUB), nyní je však nahrazen exportem výkazů ve formátu XML. Při výběru tohoto exportu a současně aktuálního období, bude automaticky spuštěn již novější export.


Export

Uložit provedete export Rozvahy a Výsledovky do vybraných souborů. Před exportem pak musíte zvolit typ XML nebo GXML (XML formát Gordicu) a obálku (hlavičku souboru).

 Soubory XML se naplňují podle výkazů v Premieru. Výsledný soubor XML Rozvahy obsahuje Aktiva (běžné období Brutto, běžné období Korekce, běžné období Netto a období minulé) a Pasiva (běžné období, období minulé). Soubor XML Výsledovky obsahuje Náklady (činnost hlavní – běžné období, činnost hospodářská – běžné období, činnost hlavní – minulé období a činnost hospodářská – minulé období), Výnosy (činnost hlavní – běžné období, činnost hospodářská – běžné období, činnost hlavní – minulé období a činnost hospodářská – minulé období) a Výsledky hospodaření. Tzn., že v případě potřeby, dodatečné změny kteréhokoliv údaje, je možné editovat Rozvahu nebo Výsledovku v Premieru a veškeré změny se následně po exportu promítnout do uvedených souborů.

Platí ovšem, že těmto změnám by měly předcházet hlavně změny v účetnictví, aby výsledná data, i po úpravách, odpovídala datům v účetnictví, minimálně dodatečně.

  • No labels