Příloha č.5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro příspěvkové organizace zřizované územními správními celky a svazky obcí.


Obecné nastavení

Pro správně předvyplnění údajů, je potřeba mít v Osnově u všech účtů vstupujících do výkazu vyplněnou položkuč. řádku v příloze v daném roce.


Ovládání

 K předvyplnění výkazu daty z účetnictví slouží "Data z PS"

Před předvyplněním dat budete dotázáni, zda chcete vynulovat před načtením dat stávající údaje ve formuláři (obvykle Ano) a zda chcete údaje v tabulkách G, H a ve fondu privatizace §46 uvádět v tisících (obvykle Ne) podle požadavků KÚ.

Vyplněná data je možné uložit, případně načíst předchozí.

Před uložením je však nutné mít vyplněné základní údaje v hlavičce. A to samé platí i pro export do XML formátu.


Export

 Export do XML je pro MFČR a export do formátu GXML je přizpůsoben pro potřeby firmy Gordic.

Po spuštění exportu je potřeba doplnit Obálku pro XML soubor. Do exportu je možné zahrnout pouze vybrané oddíly podle potřeby.

Po doplnění údajů vybíráte Výstupní soubor XML  • No labels