Příloha č. 4 a 4 obsahuje přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu.

Pro export je nutné mít doplněno IČ subjektu, datum sestavení a období. Výstupní soubor je ve formátu XML nebo GXML pro Gordic (bez hlavičky).

  • No labels