Banka ČSOB používá pro zpracování přehledů pohledávek speciální aplikaci, která pracuje s konkrétním formátem těchto přehledů. Strukturu a formát přehledu je stanoven bankou.

Aby bylo možné tento přehled z programu vygenerovat, přidali jsme jej do modulu Faktoring.Tento modul je potřeba mít licencován.

Postup pro vytvoření přehledu pohledávek pro ČSOB:

1. Záložka Odběratelé - Informace o odběrateli - Export pro faktoring

2. Faktoring - Reporting pohledávek ČSOB

Zvolte typ faktoringu - Reporting pohledávek ČSOB.

3. Volba období

Vyplňte období, za které chcete vygenerovat pohledávky.

4. Export pro faktoring

Po zadání období spusťte export.

5. Výběr pro faktoring

V tomto kroku je potřeba označit položky k vyexportování. Označit položky lze hromadně (tlačítko "Označit vše") nebo jednotlivě u každé položky pomocí tlačítka ">". Jakmile bude označení dokončeno, je potřeba stisknout tlačítko "Exportovat".

6. XSL soubor

Premier vytvoří xls soubor s požadovanými údaji (viz obrázek níže). Tento soubor je nutno otevřít a data označit a pomocí volby CTRL+C zkopírovat.

Posledním krokem je si otevřít vzorový soubor poskytnutý bankou a pomocí CTRL+V vložit data na list č. 2 počínajíc buňkou A2.

Takto vytvořený soubor se následně poskytne ČSOB,

  • No labels