Patří mezi základní analytický nástroje. Bez nutnosti detailní analýzy vypočtených hodnot ukazatelů zobrazí finanční situaci analyzovaného podniku.

Ukazatele jsou rozděleny na čtyři základní sekce:

A.            rentabilita

B.            likvidita

C.            aktivita

D.            zadluženost

Kružnice (ovál) v grafu prezentuje doporučené hodnoty pro každý poměrový ukazatel. Hodnoty nad touto kružnicí představují hodnotu ukazatele nad tuto doporučenou hodnotou a naopak.


RENTABILITA

 

1. Rentabilita dlouhodobého kapitálu ROCE

(VZZ ř.61+VZZ ř.43)/(Rozvaha ř.68+Rozvaha ř.86+Rozvaha ř.91+Rozvaha ř.115)

2. Rentabilita celkových aktiv ROA

(VZZ ř.61+VZZ ř.43)/Rozvaha ř.1

3. Rentabilita vlastního kapitálu ROE

VZZ ř.60/Rozvaha ř.68

 


LIKVIDITA

 

1. Likvidita I. stupně (okamžitá)

Rozvaha ř.58/(Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.116+Rozvaha ř.117)

2. Likvidita II. stupně (pohotová)

(Rozvaha ř.48+Rozvaha ř.58)/(Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.116+Rozvaha ř.117)

3. Likvidita III. stupně (běžná)

Rozvaha ř.31/(Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.116+Rozvaha ř.117)

 


AKTIVITA

 

1. Obrat celkových aktiv

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.1

2. Obrat dlouhodobého majetku

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.3

3. Obrat oběžných aktiv

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.31

 


ZADLUŽENOST

 

1. Ukazatel zadlužení majetku

Rozvaha ř.85/Rozvaha ř.1

2. Ukazatel úrokového krytí

(VZZ ř.61+VZZ ř.43)/VZZ ř.43

3. Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem

Rozvaha ř.68/Rozvaha ř.3

  • No labels