Pyramidální rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu

 Syntetický pohled na finanční zdraví podniku rozkladem poměrových ukazatelů s cílem detekce možných vlivů (pozitivních nebo negativních) na příslušný ukazatel. Pyramidální rozklad usnadňuje uživateli orientaci ve vzájemných příčinných vazbách jednotlivých poměrových ukazatelů. Zásadní význam má ukazatel „rentabilita vlastního kapitálu ROE".

ROE (ČZ / VK)

VZZ ř.60/Rozvaha ř.68

 

• Podíl čistého zisku na zisku po zdanění (ČZ / Z)

VZZ ř.60/VZZ ř.61

 

• ROS (Z / VÝN)

VZZ ř.61/(VZZ ř.1+VZZ ř.4+VZZ ř.19+VZZ ř.26+VZZ ř.28+VZZ ř.31+VZZ ř.33+VZZ ř.37+VZZ ř.39+VZZ ř.42+VZZ ř.44+VZZ ř.46+VZZ ř.53)

 

• Nákladovost tržeb (1 - ( N / VÝN ))

 

• Materiálová nákladovost (MAT / VÝN)

 

• Mzdová nákladovost (ON / VÝN)

VZZ ř.12/(VZZ ř.1+VZZ ř.4+VZZ ř.19+VZZ ř.26+VZZ ř.28+VZZ ř.31+VZZ ř.33+VZZ ř.37+VZZ ř.39+VZZ ř.42+VZZ ř.44+VZZ ř.46+VZZ ř.53)

 

• Podíl odpisů na tržbách (ODP / VÝN)

VZZ ř.18/(VZZ ř.1+VZZ ř.4+VZZ ř.19+VZZ ř.26+VZZ ř.28+VZZ ř.31+VZZ ř.33+VZZ ř.37+VZZ ř.39+VZZ ř.42+VZZ ř.44+VZZ ř.46+VZZ ř.53)

 

• Finanční nákladovost (FN / VÝN)

(VZZ ř.49+VZZ ř.55+VZZ ř.59)/(VZZ ř.1+VZZ ř.4+VZZ ř.19+VZZ ř.26+VZZ ř.28+VZZ ř.31+VZZ ř.33+VZZ ř.37+VZZ ř.39+VZZ ř.42+VZZ ř.44+VZZ ř.46+VZZ ř.53)

 

• Podíl ostatních nákladů na tržbách (OSTN / VÝN)

(VZZ ř.2+VZZ ř.10+VZZ ř.17+VZZ ř.22+VZZ ř.25+VZZ ř.27+VZZ ř.29+VZZ ř.32+VZZ ř.38+VZZ ř.40+VZZ ř.41+VZZ ř.43+VZZ ř.45+VZZ ř.47+VZZ ř.54)/(VZZ ř.2+VZZ ř.10+VZZ ř.17+VZZ ř.22+VZZ ř.25+VZZ ř.27+VZZ ř.29+VZZ ř.32+VZZ ř.38+VZZ ř.40+VZZ ř.41+VZZ ř.43+VZZ ř.45+VZZ ř.47+VZZ ř.54)

 

• Obrátka aktiv (VÝN / AKT)

(VZZ ř.2+VZZ ř.10+VZZ ř.17+VZZ ř.22+VZZ ř.25+VZZ ř.27+VZZ ř.29+VZZ ř.32+VZZ ř.38+VZZ ř.40+VZZ ř.41+VZZ ř.43+VZZ ř.45+VZZ ř.47+VZZ ř.54)/Rozvaha ř.1

 

• Obrátka zásob (VÝN / ZAS)

(VZZ ř.2+VZZ ř.10+VZZ ř.17+VZZ ř.22+VZZ ř.25+VZZ ř.27+VZZ ř.29+VZZ ř.32+VZZ ř.38+VZZ ř.40+VZZ ř.41+VZZ ř.43+VZZ ř.45+VZZ ř.47+VZZ ř.54)/Rozvaha ř.32

 

• Podíl zásob na aktivech (ZAS / AKT)

Rozvaha ř.32/Rozvaha ř.1

 

• Finanční páka (AKT / VK)

Rozvaha ř.1/Rozvaha ř.68

 

• Ukazatel zadluženosti (CZ / VK)

Rozvaha ř.85/Rozvaha ř.68

 

• Okamžitá likvidita (KFM / KZAV)

Rozvaha ř.58/Rozvaha ř.102

 

• Podíl krátkodobých závazků na cizím kapitálu (KZAV / CZ)

Rozvaha ř.102/Rozvaha ř.85

 

• Podíl likvidních prostředků na aktivech (KFM / AKT)

Rozvaha ř.58/Rozvaha ř.1

  • No labels