Nultá jednotka je nástroj pro hromadnou správu definované skupiny účetních jednotek.

Účetní jednotky můžou být jak v daňové evidenci, tak v podvojném účetnictví. 

Nultá jednotka umožňuje:

 • snadné hromadné založení a správu vybraných údajů a číselníků.
 • správu jednotek jak ve verzi SMART tak ENTERPRISE.Na této stránce najdete:


Založení

Nultá jednotka se zakládá standardně v seznamu účetních jednotek volbou "Přidat".

Vytvořit jich lze neomezené množství. 

V seznamu účetních jednotek jsou tyto jednotky označeny v sloupci "NJ".

Pakliže nějaká jednotka spadá pod nultou jednotku je v tomto sloupci u ní číslo dané nulté jednotky.

Nahoře uprostřed obrazovky v seznamu účetních jednotek lze vybrat volbu "Ukázat pouze nulté jednotky".Firmy

První záložka nulté jednotky "Firmy" slouží k výběru účetních jednotek, které do dané skupiny patří a také volbě, které údaje/číselníky budou firmy sdílet.

Zobrazeny jsou všechny firmy, ale je možno i "Zobrazit pouze přiřazené".

Pakliže daná jednotka spadá pod nultou jednotku, zaškrtne se volba "Přiřazeno".

Další sloupce slouží pro povolení sdílení číselníků/údajů z nulté jednotky.

Zkratky jsou vždy vysvětleny v dolní části obrazovky.


Pakliže je nultá jednotka ve verzi ENTERPRISE, lze sdílet s firmami ve skupině i další údaje, ty se aktivují volbou "Zobrazit předvolby pro holding/konsolidace".

Nedostupné pro verzi Smart.


Číselníky

Samotné číselníky se definují na této záložce.

Definované skupině účetních jednotek lze vytvořit/editovat společnou:

 • účtovou osnovu,
 • mzdové položky,
 • textové vzory v modulech:
  • Deník
  • VF
  • PF

Při zakládání/změně/mazání se vždy program zeptá na aktualizaci v podřízených firmách.Statistiky

V konstrukci...

V další záložce nulté jednotky jsou k dispozici "Statistiky". Ty slouží (např. pro účetní firmy) jako podklady pro fakturaci za vybranou skupinu účetních jednotek, zvolené období s ohledem na dále definované parametry. Statistiky se spustí tlačítkem "Podklady pro účetní kanceláře".
Holding

Matriční sklady

V záložce holding lze definovat "Matriční sklady". 

Matriční sklad se založí klasickým způsobem v "Seznamu matričních skladů".

Skladové karty v matričním skladu se zakládají/editují opět klasickým způsobem v "Skladové karty".

Sklady v jednotlivých jednotkách spadajících pod nultou jednotku pak lze nastavit tak, že jsou podřízeny holdingovému/matričnímu skladu.

Funkce je dostupná pouze ve verzi ENTERPRISE. Tzn. nultá jednotka musí být v SQL!!! 

Takto podřízený sklad pak přebírá skladové karty z matričního skladu.

Tzn. že při zakládání nové skladové karty tlačítkem "Nová" v seznamu skladových karet v podřízeném skladu, bude uživatel dotázán na to, kterou kartu z matričního skladu chce založit.

V seznamu skladových karet jsou skladové karty z matričního skladu označeny písmenem "M".

Sdíleny nejsou stavy, ale pouze skladové karty!

Na takto založené kartě lze v podřízeném skladu editovat pouze vybrané údaje. 

Hlavní údaje je nutné editovat přímo v matričním skladu.

 • No labels