Uložení tiskové sestavy

Uložení tiskové sestavy do souborů, které lze následně předat buďto pracovníkům programu PREMIER k editaci případně přenést na jiné PC se provádí následujícím způsobem.

V dialogu tisku dané sestavy zvolte "Sestava - Přidat/Upravit/Načíst z www".

Zobrazí se nabídka, kde uvidíte všechny sestavy k danému modulu. Sestavu (mimo základní označené hranatou závorkou) si označte a následně zvolte "Kopírovat do souboru".

V následujícím kroku je možno sestavu přejmenovat, pokud nechcete sestavu přejmenovat, stisknete pouze volbu "Uložit" a v dalším kroku zvolíte adresář, kde se má sestava uložit.

Vytvoří se tři soubory, které lze snadno zaslat/přenést.


Načtení tiskové sestavy

Načtení tiskové sestavy ze souborů, kterou Vám např. zaslal pracovník programu PREMIER po editaci se provádí následujícím způsobem.

Sestavu (3 soubory) si uložíte do libovolného adresáře. Můžete si třeba vytvořit adresář "Sestavy" přímo do adresáře PREMIER.

V dialogu tisku dané sestavy zvolte "Sestava - Přidat/Upravit/Načíst z www".

Poté volbu "Načíst ze souboru".

Následně vyberte adresář, kde je sestava uložena.

Sestava se nabídne na nahrání do systému.

Posledním krokem je možnost přejmenovat si tiskovou sestavu.

Po stisknutí volby "Uložit" se sestava načte do systému a najdete ji v rozbalovacím menu tisku dané tiské sestavy.

  • No labels