Page tree
Title: Evidence  
Author: Tomáš Štěpánek 28. April 2017
Last Changed by: Tomáš Štěpánek 29. August 2019
Tiny Link: (useful for email) https://manual.premier.cz:8443/x/dQAW
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
PREMIER system - manuál (1)
    Page: 11. 1 Postup při roční účetní závěrce
Hierarchy
Parent Page
    Home page: PREMIER system - manuál
Children (17)
    Page: 1 Seznam vozidel
    Page: 2 Kniha jízd
    Page: 3 Cestovní příkazy
    Page: 4 Nákladní doprava
    Page: 5 Ostatní evidence
    Page: 6 Evidence OOPP
    Page: 7 Management majetku
    Page: 8 Zvířata
    Page: 9 Hmotný majetek
    Page: 10 Nehmotný majetek
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
PREMIER system - manuál (3)     Page: Evidence
    Page: 1. 6 Evidence
    Page: 3 Předvolby - Omezující