Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Popis testovacího webové rozhraní


Naleznete jej na adrese:               https://dev.premier.cz
Přihlašovací jméno:                      test
Heslo:                                             test

Stránka je vytvořená pro to, aby vývojář pro přehled, vyzkoušení všech možností API a otestování zasílání dat, nemusel instalovat Premier a SQL.

Zároveň je v Helpu uveden seznam všech aktuálně podporovaných příkazů a aktuální přehled datových typů databázových položek použitých tabulek. Ten v tomto manuálu není uveden, je generován automaticky a projeví se již v okamžiku aktualizace databáze (např. rozšíření velikosti databázové položky). Zásadnější změny, pokud se nebude jednat jen o pouhé rozšíření velikosti, budou zapsány v tomto manuálu. Současně se přidání nových databázových položek nebo příkazů projeví v daném prostředí obvykle rychleji, než následně dojde k aktualizaci manuálu.

Parametry pro vnější komunikaci naleznete na úvodní stránce:

Popis dostupných příkazů

Naleznete zde popis všech použitelných příkazů, včetně aktuálních přehledů struktur jednotlivých tabulek, který tento manuál jen doplňuje. Případné zásadní změny ve verzích databáze, budou zohledněny a popsány v manuálu.

Zobrazené datové typy


char                                 textový typ
decimal                           číselný typ
datetime                         datum + čas
timestamp
bit                                   logický typ (true/false)
uniqueidentifier            jednoznačný identifikátor 


Pokud kliknete na kterékoliv stránce na tuto značku:

Zobrazí se naposledy odeslaný příkaz společně s vráceným výsledkem:

Více zde.