Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip
titleTip

Do pole nad položky místo "Fakturujeme VámL Vám" pak doporučujeme napsat tuto větu:

Tento daňový doklad se vztahuje k daňovému dokladu č. ……….. ze dne uskutečnění ( d.u.z.p. DUZP ) ... … …. a vystavenému dne … … ….. ( datum vystavení ) v celkové částce včetně DPH ve výši ………………… Kč ( popř. uveďte jinou měnu ) a který byl řádně přihlášen v insolvenčním řízení pod spisovou značkou  ………………..  Opravu výše daně provádíme dle zákona č. 235/2004 Sb. ( zákon o DPH ), § 44 odst.1.

...