Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Výpočet skladové ceny s minusovou hodnotou, může z hlediska matematického výpočtu způsobit nesrovnalost v ocenění, proto doporučujeme pravidelně provádět "Auditora skladu - Překontrolovat správnost ocenění zůstatků na skladě" pro korekci těchto nesrovnalostí.