Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Formulář, který si takto můžete vytisknout nebo exportovat, můžete použít pro ruční vyplnění a dále používat jako podklad pro výpočet mezd.

Nejde však o formát, který by vyhovoval legislativním požadavkům na evidenci docházky, pouze o pomůcku pro usnadnění zpracování mezd.

Image RemovedImage Added