Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.Sestavy pro jednoho zaměstnance

Sestavy, které se týkají jednoho zaměstnance, pořídíte v personalistice takto:

Kapitoly k modulu:

Children Display

Na této stránce najdete:

Table of Contents
maxLevel2
stylecircleOtevře se vám nabídka sestav, ze které si dále budete vybírat - níže jsou detailněji popsané všechny dostupné sestavy k zaměstnanci.
Hlášení OSSZ

ad (1) a (2)

zde můžete otevřít a prohlédnout sestavu "oznámení o nástupu/skončení zaměstnání" - případně pořizovat ostatní hlášení, která pak následně můžete odeslat prostřednictvím kanálu VREP nebo datovou schránkou.

Info
titleUPOZORNĚNÍ

Vždy si uložte přihlášku k OSSZ - zajistíte si tak to, že vám PREMIER bude nabízet k oznámení na OSSZ všechny změny údajů, které se na přihlášce objevují - např. změnu adresy, příjmení apod.Pracovní smlouva

ad (3)

zde se vám otevře pohled na původní pracovní smlouvu a všechny její následné dodatky, které si můžete vytisknout, případně vytvoří nové.
Mzdový výměr

ad (4)

zde se vám otevře pohled na všechny mzdové výměry uložené u daného zaměstnance, které si můžete otevřít a vytisknout, případně pořizovat nové


Mzdový list

ad (5)

zde si můžete zobrazit a vytisknout mzdový list pro daného zaměstnance nebo si ho detailněji prohlédnout.Ostatní potvrzení/sestavy

ad (6)

zde jsou další sestavy a potvrzení, které můžete u zaměstnance zobrazit a vytisknout.

Najdete zde i evidenční list důchodového pojištění nebo Potvrzení/RZD - tedy sestavy, které se vztahují k daním zaměstnance - tyto sestavy z tohoto umístění pořizujte pouze v případě, že řešíte záležitosti tohoto jednoho zaměstnance. Pokud potřebujete pracovat se všemi zaměstnanci, použijte možnosti, které najdete v Přehledech v Personalistice - bude se vám pracovat pohodlněji.


Rozvázání pracovního poměru

ad (7)

Zde budete pracovat v případě, že budete řešit ukončení pracovního poměru zaměstnance. 

Info
titleUPOZORNĚNÍ

Rozvázání pracovního poměru si vyplňte a uložte vždy, když řešíte skončení pracovního poměru zaměstnance - a to i v případě, že nepotřebujete tisknout listinnou podobu rozvázání pracovního poměru (např. Dohodu o rozvázání pracovního poměru) přímo z PREMIERU - uvádíte zde totiž bližší specifikaci ke skončení pracovního poměru - tedy údaje, s kterými PREMIER bude dále pracovat při sestavování Potvrzení o výdělku pro úřad práce.Zápočtový list (Potvrzení o zaměstnání)

ad (8)

Při skončení zaměstnání zde vytisknete nejenom samotné Potvrzení o zaměstnání, ale také Potvrzení o nemocenských dávkách a Potvrzení o výdělku určené pro úřad práce pro účely výpočtu podpory v nezaměstnanosti. Pro toto poslední zmíněné potvrzení PREMIER čerpá podklady z vámi předem vyplněného a uloženého Rozvázání pracovního poměru.

Všechny údaje si před vytištěním a předáním zaměstnanci pečlivě zkontrolujte.


Sestavy budou vypadat takto:

Jednostránkové potvrzení o zaměstnání bez rodného čísla:

Potvrzení o průběhu DPN:

Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti:


Dokumenty

ad (9)

Všechny dokumenty, které jste u daného zaměstnance v PREMIERU vytvořili, teď máte pohodlně přístupné pod tlačítkem "Dokumenty", kde je budete mít uložené a roztříděné ve složkách podle druhu.

Do přehledu dokumentů můžete přidat např. i naskenovanou zaměstnancem i zaměstnavatelem podepsanou pracovní smlouvu. Tento soubor si v průzkumníku označíte Ctrl+C - tj. zkopírujete do schránky.

Dále budete postupovat podle obrázku:

Image Added


Potvrzení zaměstnavatele k žádosti o důchod

Podklady pro toto potvrzení pro zaměstnance získáte v Nastavení - osobní a rodinné údaje

Takto vytvořený soubor načtete přímo na stránkách ČSSZ, kde následně doplníte příslušnou správu sociálního zabezpečení, které chcete potvrzení odeslat, doplníte údaje v sekcích C a D. Tiskopis si pak můžete po přímo v této aplikaci vytisknout nebo přímo odeslat ČSSZ.