Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nejčastěji používané moduly nebo konkrétní dokladové řady lze zadat do této složky včetně přiřazení horké klávesy. Stiskem jediné klávesy se tak můžete ihned dostat např. do Vaší fakturační řady.

V konkrétním modulu, např. Skladové příjemky je možné tyto přidat do "Oblíbených".

 

Image Modified

...


Image Modified