Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Pomocí tohoto vysoce výkonného nástroje lze exportovat jakýkoliv dokument(y) do libovolných formátů (pdf, doc, html, jpg, odt, tiff, xps), ať jednotlivě nebo sloučené v jednom výstupním souboru, nebo zaslat e-mailem.

Výhody:

 • Možnost pozdějších tisků jakýchkoliv dokumentů (využití především u větších firem kde uživatelé sdílejí tiskárnu nebo při výpadku tiskárny, když dojde toner, apod.).
 • Možnost slučování sestav (např. aktiva a pasiva s výkazem zisků a přílohy k závěrce, dále generace do jednoho pdf a zaslání na soud do sbírky listin).
 • Snadný export a hromadná korespondence (odesílání mailem více sestav najednou).
 • Lepší náhledy s možností dohledávání v sestavě.
 • Možnost sdílení sestav s jinými uživateli (např. hlavní účetní připraví nějaké podklady a označí sdílení s managementem).
 • Lze využít i jako elektronickou archivaci.
 • Sestavy lze libovolně přejmenovávat.
 • Sestavy nebo skupiny lze jednoduše ukládat a přenášet na vzdálená PC nebo do archívu.
 • U exportů nově přibyla možnost formátu XPS (XML paper specification), dále možnost zakódování souborů PDF a možnost automatické komprese do ZIP souboru.

 


Postup

Po kliknutí na tlačítko Tiskárny u libovolného dokladu/sestavy zvolte Export

...

- Zásobník sestav. V této nové záložce lze měnit informační údaje exportovaného dokladu/sestavy a po kliknutí na OK se doklad uloží do Zásobníku sestav.

Image Added


Zásobník lze vyvolat z horní lišty nebo základní obrazovky.

...Image Added

V Zásobníku lze sestavy tisknout jednotlivě nebo hromadně, sloučit do jednoho dokumentu libovolného formátu, exportovat jednotlivé nebo sloučené dokumenty do různých formátů, případně odeslat e-mailem.

...

Image Added

Image Added