Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Automatické stahování kurzovního lístku přes internetové spojení – podobným způsobem jako daňovou soustavu či daňovou kancelář lze stáhnout přes internet také kurzovní lístek. V horním menu „Pomůcky - Kurzovní lístek“ (Ctrl + L) se nabídne kurzovní lístek, kde stačí který se aktualizuje automaticky. Pokud ne, stačíí kliknout na ikonu „Aktualizovat z www.cnb.cz“. Díky tomu již odpadne úmorné denní hledání a přepisování aktuálních kurzů. 

Stahované měny se nastavují ve „Správci – Předvolby Globální – Volby pro síť, tisk, export, import - Předvolené měny pro připojení“. Požadované měny se zde vepíši přesnou zkratkou podle ČNB a oddělí se středníkem.

...