Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Instalace na serveru se provádí vždy na lokální disk serveru. Doporučujeme datový disk, na kterém není operační systém, ale není to podmínkou. Minimální požadavek pro místo na disku je 10 GB, záleží na počtu uživatelů a ročním přírůstku dat. Pokud je na serveru více než jeden disk, instaluje se IS PREMIER na druhý, ne systémový disk (D:\Premier). Instalace se nikdy neprovádí na externí zařízení jakou jsou např. USB disky (Flash Disky). 

Varování

V žádném případě se neinstaluje PREMIER do složek, které mají název s českými znaky jako např. D:\Účetnictví\. Stejně tak jméno serveru, na kterém se bude IS PREMIER provozovat, nesmí obsahovat české znaky.

Nedoporučujeme používat také IS PREMIER, který je sdílen z Linuxových serverů.

Ještě před instalací je třeba zvážit, jakým způsobem budou uživatelé na síti PREMIER spouštět. Nejvhodnější je možnost, aby se uživatelům automaticky připojoval síťový disk, např. P:\ , kde bude umístěna složka PREMIER. Proto je vhodné prvotní instalaci provést do nadřazeného adresáře, aby místní cesta na serveru byla např. D:\Ekonom\Premier. Pokud je vše nainstalováno do takto vytvořených adresářů, může se nastavit sdílení a zabezpečení dané složky. Sdílí se vždy ta nadřazená složka, v našem případě D:\Ekonom. Na složce Ekonom se nastaví sdílení. Oprávnění pro sdílení se nastaví pro skupinu Everyone ke čtení i zápisu. Dále se na kartě zabezpečení nastaví správná oprávnění. Zde už záleží, kteří uživatelé ze sítě budou program používat. Jestliže všichni, nastaví se také skupina Everyone pro čtení i zápispopřípadě jinou skupinu nebo konkrétní uživatelé. Uživatelé musí mít plný přístup do celého adresáře \premier\


Na serverech s operačním systémem Windows Server 2008 a vyšší je vhodné také přidat roli "Aplikační server" (Application role), kde je součástí také instalace Microsoft .NET Framework 3.5 a 4.0, které jsou nezbytné pro provoz IS PREMIER a SQL serveru. Rovněž není vhodné a nedoporučujeme instalovat na doménový řadič nebo na server, kde již běží například MS SharePoint nebo MS Exchange.Vypnutí funkce DEP - zabránění spouštění dat


Na serveru je také vhodné nastavit správně funkci v OS "Zabránění spouštění dat" a to na volbu "Pouze pro programy a služby", tak jako je to na obrázku nížeDalší úprava nastavení sítě

Aktualizace programu - firemní číslo verze 1215 umožňuje v prostředí Windows Serveru 2012 a novější, na PC s Windows 10 (build 1803 a novější) aktivovat protokol SMB 3. IT správci by měli na Vašem serveru s Windows Serverem 2012 a vyšší aktivovat protokol SMB3. Tento lze aktivovat spuštěním instalačního programu vizuálních knihoven spuštěním souboru "Setup_ocx.exe" z adresáře \premier\. Instalační EXE soubor musí mít datum vydání 15.11. 2018 nebo novější


Popřípadě lze provést kontrolu v registrech, kde odstraníme celou hodnotu SMB1, SMB2, která může být v klíčích HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters nebo  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanWorkstation\Parameters. 

Blok kódu
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters]
"SMB2"=-
"SMB1"=-

Pokud tam tyto SMB hodnoty nebudou, je aktivována na serveru ta nejvyšší verze SMB, což je v pořádku. Pokud se odstraní SMB hodnoty v registrech nebo se spustí instalační program "Setup_ocx.exe", změny se vždy projeví až po restartu serveru.


Pro toto nastavení na serverech je pak nutné v programu aktivovat předvolbu v globálních předvolbách. V modulu "Správce - předvolby globální - Volby pro síť/tisk/Export - záložka Ostatní" - zde aktivovat možnost SMB 3.

  Toto nastavení v globálních předvolbách je nutné provést v každé účetní jednotce.Varování

Popřípadě je vhodné nastavit výjimku v antivirovém programu (jak na serveru, tak na PC), který na serveru může blokovat komunikaci mezi programem a databázemi. 
Nastavení na klientském PC

Kotva
klientskePC
klientskePC

Uživatelům je třeba zajistit, aby se jim při přihlášení automaticky připojovala síťová jednotka, např. "P:\", ve které bude k dispozici složka Premier. Zástupce z "P:\Premier\premier.exe", kterého lze umístit na plochu klientského PC, zajistí spuštění programu. Není vhodné používat a spouštět program z UNC cesty na klientských stanicích, např. \\server\ekonom\premier\premier.exe. Stejně tak není vhodné mapovat přímo serverovou složku Premier, protože uživatel bude spouštět např. P:\premier.exe. Je nutné pro správný provoz mapovat nadřazenou složku, v našem případě \Ekonom\


Pokud jsou všichni uživatelé, kteří budou používat PREMIER, součásti jedné společné domény, pak je práce IT správce mnohem jednodušší. Bude stačit nastavit oprávnění dané skupině a povolit čtení a zápis. Pokud se doména na síti nepoužívá, je vhodné vytvořit na serveru stejné přihlašovací uživatelské účty, jako jsou ve všech uživatelských počítačích, které budou PREMIER spouštět. V takovém případě musí mít uživatel jak jméno, tak i heslo. Účty bez hesel nejsou podporovány.


Pokud IS PREMIER spouštíme v rámci vnitřní sítě, bude se pravděpodobně zobrazovat ihned po spuštění programu tento dialog.Je nutné povolit důvěryhodnost mezi počítačem a serverem. Ovládací panely - Možnosti internetu - záložka Zabezpečení


Varování

Nedoporučujeme používat také IS PREMIER, který je sdílen z Linuxových serverů.
Vzdálené připojení

Firmy, které mají více poboček nebo jejich pracovníci pracují doma a chtějí mít firemní data uložena v jednom místě, se mohou k těmto datům připojovat pomocí Vzdálené plochy. Př.: program PREMIER je nainstalován na serveru v Praze a pobočka v Brně se připojuje na centrální data pomocí internetu a vzdálené plochy. Mezi serverem a vzdáleným klientem se přenáší pouze komprimovaný obraz, údery klávesnice a myši a popř. komprimovaná tisková úloha. Veškeré výpočty a práce s daty pak probíhají na serveru. Jak nastavit server, který plní roli "Terminálového serveru" se informujte u Vašich správců IT.


HW vybavení takového terminálového serveru je uvedeno v kapitole "Minimální požadavky"


Je také možné využívat naši další službu "PREMIER Outsourcing". Hlavní výhodou této služby je, že není nutné kupovat vlastní server, který v mnoha případech je velmi nákladný, vyžaduje pravidelnou údržbu a další součásti. Je možné tak provozovat IS PREMIER na našich serverech. Více o službě je uvedeno na našem webu - PREMIER Outsourcing


Reinstalace systému na novou verzi

Postup při reinstalaci, např. při instalování nové vývojové verze programu nebo rovněž při instalaci původní verze z důvodů narušení chodu programu, je naprosto shodný jako při instalaci. Pokud není možné provádět aktualizace níže uvedeným postupem, např. přístup na internet je blokován nebo je nedostupný, lze provádět aktualizaci re-instalací celého IS PREMIER. Re-instalace se provádí z CD, které je zasíláno na žádost poštou. Aktuální CD je možné si objednat prostřednictvím webového formuláře na našem webu nebo po telefonické objednávce. Re-instalací celého IS PREMIER nedojde k žádnému přepsání nebo vymazáním Vašich dat. Dojde pouze k přepsání souborů pro chod samotného programu, Vaše data zůstanou. Re-instalaci je nutné nainstalovat do stejného adresáře, kde je stávající verze IS PREMIER. Před spuštěním instalace je nutné ukončit program PREMIER. Celou tuto akci provádíme v době, kdy PREMIER není spuštěn nikde na síti. Jak již bylo výše uvedeno, CD si lze objednat. Pokud je přístup na internet, je možné si kdykoli stáhnout celý SETUP (celou instalaci) z našeho webu. V sekci Ke stažení - Aktuální verze pro registrované uživatele. Zde lze stáhnout a uložit na lokální disk soubor "Setup.exe"


Varování

V případě síťového provozu je nezbytné, aby při instalaci (re-instalaci, aktualizaci) byli vždy všichni uživatelé odhlášeni z programu PREMIER system.

Po spuštění příslušné účetní jednotky program automaticky převede databáze do nové verze programu.

Před každým převodem do nové verze se program zeptá, zda chcete před indexací provést automatickou bezpečnostní zálohu dat. Rozhodně doporučujeme tuto akci provést.Obsah