Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Záložka obsahuje několik individuálních nastavení, které si může uživatel zvolit, aby byly odlišné od nastavení v Předvolbách - Globálních.

Image RemovedImage Added


1. Volba složky pro ukládání evidenčních listů

...

Pod touto volbou si může uživatel nastavit razítko ve mzdových dokumentech. Nastavení je obdobné jako nastavení loga a razítka ve fakturách viz. zde.