Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

V tomto modulu se provádí nastavení, která si může uživatel upravovat sám (podle přístupových práv), aniž by tím výrazněji ovlivnil chod systému nebo narušil celkové nastavení systému.

Pokud tyto předvolby nejsou vyplněny, systém automaticky přebírá nastavení z "Předvoleb – Globálních“.

Tyto předvolby se týkají především dalších povolení a zákazů pro jednotlivé uživatele.

Warning
titleUpozornění

Pokud uživateli nastavíte omezení (zákazy) v předvolbách omezujících, nezapomeňte v přístupových právech omezit uživateli přístup do těchto předvoleb!!!

Předvolby jsou obdobně jako předchozí úrovně nastavení rozděleny do záložek.

Kapitoly k modulu:

Children Display


Tip
titleTip

Do předvoleb omezujících daného uživatel se dostanete rovněž pomocí volby v přístupových právech.