Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Table of Content Zone
locationtop
printablefalse

Livesearch
spaceKeyPS

Children Display
alltrue
depth5
excerptTypesimple


Panel


Tip
titleTip

Stáhněte si kapitolu "Správce" v PDF.

View file
namespravce_2019.pdf
height250

(verze: 329.38. 20182019)Tento modul obsahuje moduly pro celkové nastavení systému dle potřeb uživatele.

Modul Správce je určen především hlavnímu účetnímu nebo správci počítačů.

Warning
titleUpozornění
Proto se při víceuživatelské práci (např. v síti) doporučuje tento modul z bezpečnostních důvodů ostatním uživatelům znepřístupnit viz přístupová práva.


Tip
titleTip
Pouze Předvolby - Uživatelské, Ostatní číselníky se doporučuje dle uvážení nechat ostatním uživatelům přístupné.

Nastavení pro jednotlivé subsystémy programu se nachází v nabídce "Předvolby - Globální“, "Předvolby - Uživatelské" a "Předvolby - Omezující“. Tyto předvolby jsou určeny buď pro centrální nastavení systému nebo pro individuální nastavení jednotlivých uživatelů.

Jednotlivé předvolby a nastavení jsou systematicky rozděleny podle modulů, se kterými souvisí. Navíc je zde pouze modul "Obecné“, který souvisí s údaji o účetní jednotce a s obecnými údaji daňového a technického typu (volby pro tisk, druh pracovní plochy apod.)

Dále se zde nachází nástroj pro definici uživatelských přístupových práv a servisní funkce.


Správce - Základní schéma

Moduly pro nastavení programu a pro vytvoření profilu jednotlivých uživatelů, dále přístupová práva uživatelů a ochrana dat před změnou a smazáním, kontrola přihlášených uživatelů v síťovém prostředí. 

 • Předvolby Globální
 • Předvolby Uživatelské
 • Předvolby Omezující
 • Přístupová Práva
 • Zamykání period
 • Přihlášení uživatelé 

Moduly pro pořizování číselníků pro střediska, identifikátorů (sklad, partneři, zakázky) a ostatních číselníků.

 • Střediska
 • Ostatní číselníky

Moduly pro práci s daty, reindexace dat, kontrola stavu dat, záloha a obnova dat a replikace, resp. synchronizace dat při pobočkovém zpracování.

 • Doktor databází
 • Podpůrné funkce
 • Přehled událostí
 • Záloha dat
 • Obnova dat
 • Import z cizích formátů

Automatické funkce