Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Table of Content Zone
locationtop
printablefalse

Livesearch
spaceKeyPS

Children Display
alltrue
depth5
excerptTypesimple
Subsytém dodavatelé obsahuje veškeré možnosti a funkce týkající se vztahu k dodavateli (pořizování údajů o partnerovi, pořizování přijatých a zálohových faktur, příkazů k úhradě a dalších modulů a přehledů, které souvisí s danou problematikou).

Moduly pro pořizování dat:

  • Adresář partnerů
  • Faktury, Závazky
  • Zálohové listy
  • Příkazy v úhradě

Image Modified


Panel


Tip
titleTip

Stáhněte si kapitolu "Dodavatelé" v PDF.

View file
namedodavatele_2019.pdf
height250

(verze: 29.8. 2019)