Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Table of Content Zone
locationtop
printablefalse

Livesearch
spaceKeyPS

Children Display
alltrue
depth5
excerptTypesimpleSubsytém odběratelé obsahuje veškeré možnosti a funkce týkající se vztahu k odběrateli (pořizování údajů o partnerovi, pořizování vydaných a zálohových faktur, upomínek a dalších modulů a přehledů, které souvisí s problematikou vystavených faktur).

Moduly pro pořizování dat:

  • Adresář partnerů
  • Faktury, pohledávky
  • Zálohové listy
  • Upomínky


Panel


Tip
titleTip

Stáhněte si kapitolu "Odběratelé" v PDF.

View file
nameodberatele_2019.pdf
height250

(verze: 329.38. 20182019)