Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Table of Content Zone
locationtop
printablefalse

Livesearch
spaceKeyPS

Children Display
alltrue
depth4
excerptTypesimplePodvojné účetnictví je subsystém, který slouží pro kompletní nastavení většiny účetních kategorií "Osnova/Doklady“, pro pořizování prvotních dokladů (Banka, Pokladna, Interní doklady), integraci sekundárních (nepřímých) účetních dokladů (Vydané a Přijaté faktury), integraci off-line účtovaných dokladů (Mzdy, Majetek a Sklady) a dále slouží k sestavování veškerých účetních a uzávěrkových výkazů (DPH, Rozvaha, Výkaz aj.) a manažerských přehledů pro vyhodnocování ekonomického hospodaření firmy.

Info

Poznámka: V závěru kapitoly subsystému Podvojné účetnictví je souhrnný popis řešení a některá specifika problematiky DPH, Účetní uzávěrky a přechodu na nové účetní období!!!

Image ModifiedPanel


Tip
titleTip

Stáhněte si celou kapitolu "Účetnictví" v PDF.

View file
nameucetnictvi_2019.pdf
height250

(verze: 29.8. 2019)