Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Možnost přímo elektronicky podepisovat veškeré exporty do PDF ze systému PREMIER. Funkce je k dispozici i u hromadného rozesílání faktur, dále v zásobníku tiskových sestav.Zóna pro obsah
printablefalse

Najdete na stránce:

Obsah
printablefalse


Nastavení elektronického popisu se provádí v „Uživatelských předvolbách – Volby pro síť, tisk, export“, vpravo nahoře je tlačítko „Elektronický podpis“

  
Nastavení (varianta s výběrem z centra certifikátů)

Do variant s výběrem z centra certifikátů, je nutné načíst certifikát, který je nainstalován v operačním systému, ze kterého je PREMIER spouštěn. Tuto varianty používají všechny služby státní správy (ČSSZ, FÚ, FS, zdravotní pojišťovny).
V případě, že komunikujete v rámci práce s IS PREMIER i s těmito úřady, je potřeba certifikát, který je pro toto určen, nejdříve nainstalovat do Windows a pak jej načíst z tohoto dialogu a použít takový certifikát, který je ve Windows nainstalovaný.

Do Windows certifikát lze nainstalovat poklepáním na soubor s daným certifikátem. Zda se certifikát nainstaloval správně, lze ověřit ve Windows "Ovládací panely => Možnosti Internetu", ke lze vidět certifikáty v sekci "Osobní"


 


Nastavení (varianta s odkazem na soubor)

Tato varianta se používá pokud se podepisují dokumenty pořízené v programu, např. export vydané faktury, či jiného dokladu, do PDF).
Program vytvoří elektronický podpis na exportovaném PDF souboru. Podpis je neviditelný, to znamená, že při tisku takového PDF souboru, není nikde značka, že soubor je podepsán elektronicky. Viditelný podpis, tzv. certifikace dokumentu, program nepodporuje. Důvěryhodný je jen elektronický podpis.

Do pole „Soubor (pfx, p12)“ zadáme místní cestu, kde je uložen soubor s certifikátem, doplníme heslo certifikátu a držitele. Pole držitel, stejně jako kontakt, místo a důvod jsou volitelné údaje, to znamená, že záleží na uživateli, jestli tyto údaje vyplní. Vystavení certifikátu je možné například přímo na české poště

K tomu, aby byl Váš certifikát označen jako důvěryhodný i protistranou je nutné mít v PC nainstalovány všechny automatické aktualizace, ve kterých je mimo jiné také tzv. „kořenový certifikát“, který je vydán kvalifikovanou certifikační autoritou, popřípadě lze tyto certifikáty samostatně stáhnout z webu české pošty


Pokud je vše správně nastaveno a Váš certifikát je určen pro podpis souborů, je výsledek podepsaného PDF dokumentu např. tento


Dokument je podepsán a zároveň také ověřen autoritou, což znamená, že pochází opravdu od dané osoby nebo organizace.


Poznámka

Některé certifikační autority vydávají osobní certifikát, který má příponu souboru „.crt“. tento typ certifikátu je nutné nejprve nainstalovat do PC, poté exportovat do certifikátu formátu PFX nebo p12 a tento soubor je pak možné nastavit v IS PREMIER.


Pro správnou funkčnost výše uvedeného, je nutné, u operačního systému Windows XP, aby byly nainstalovány všechny aktualizace pro Windows, které se týkají rozhraní Microsoft.NET Framework  3.5 a vyšší.

Pokud uživatel s Windows XP spouští síťovou verzi PREMIERa a chce podepsat doklad PDF svým digitálním podpisem (certifikátem) a nemá řádně aktualizovaná Windows, mohou zobrazit tyto chyby.

 


Chybějící aktualizace lze stáhnout přes Windows Update nebo zde:

Pro počítače s Windows XP je nutné stáhnout obě verze Microsoft.NET Framework (3.5 a 4.0)

Pro počítače s Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 a všech serverových edicích od 2008 Serveru, postačí verze Microsoft.NET Framework 4.0


Informace
titleSoubory ke stažení

.NET3.5

.NET4.0


Všechny uvedené aktualizace vyžadují práva administrátora v daném Windows. Na Windows serverech je nutná aktivovaná „Role Aplikačního serveru“

Registrace knihoven

 

Registrace knihoven se provádí již při instalaci samotného IS Premier, může však nastat situace, kdy je po změně verze knihovny provést registraci některé z knihoven ručně. V praxi je nejčastěji nutné znovu registrovat knihovnu ASSECOPZP.dll a také SIGNER.DLL. Dříve bylo nutné ruční registrace z příkazového řadu, ale nyní stačí jen spustit „Instalaci podpůrných knihoven“. Tu lze spustit přímo z programu: Správce – Podpůrné funkce


Nebo spuštěním souboru „Setup_ocx.exe“, který se nachází v hlavním adresáři\PREMIER\ Po instalaci není nutné restartovat počítač ani ukončovat samotný IS PREMIER

Pro instalaci samotných knihoven, je nutné mít práva administrátora.