Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • centrální místo pro rychlé vyhledávání
  • zrychlí práci se systémem až čtyřikrát
  • je uživateli k dispozici napříč všemi moduly PS (Ctrl +F2)
  • obsahuje inteligentní našeptávač
  • nabízí dvouúrovňové kontextové menu pro okamžitý přechod k nejběžnějším úkolům, které se k hledanému výrazu vztahují.

Praktický příklad

Příklad primárního a sekundárního našeptávače. Na obrázku lze vidět výsledky primárního (klíčový výraz „Tech” a sekundárního našeptávače - všechny zdroje pro údaje o partnerovi (karta, atd.) 

Image RemovedImage Added


A takto lze ušetřit až 5 kliknutí při vstupu do hlavní knihy vybraného účtu.

Image RemovedImage Added


Našeptávač

Ve významných textových polích jsou nově zavedeny tzv. našeptávače, které Vám nabízí výběr vyhovujících alternativ z hledaných údajů, jako jsou např. partneři (viz obr.), a to všude tam, kde je pomoci zkratky vybíráme, ale také při zadávání účtů MD a Dal do daných kolonek a v mnoha dalších místech programu.

Image RemovedImage RemovedImage AddedImage Added