Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

1 PREMIER AI

PREMIER AI (ARTIFICIAL INTELIGENCE) je chytré řešení pro informační systém PREMIER. S pomocí umělé inteligence automatizuje zpracování dokladů. Vytěžuje doklady s vysokou přesností, rychle, bezpečně a eliminuje vznik chyb na minimum. Pojem vytěžování je chápán jako načtení vybraných údajů z elektronického dokumentu a následný zápis těchto údajů do programu. Tato funkce přináší značnou úsporu času nejen pro účetní, jelikož již není třeba ručně opisovat údaje z dokladů, což nyní udělá systém sám. Uživatel pak jen provádí kontrolu a doplnění dalších údajů.

Velkou výhodou přidávání dokladů dle AI integrovaného přímo v informačním systému je také to, že účetní nemusí dopředu vědět, zdali k partnerovi existuje historie, šablony, příjemky nebo objednávky. Toto se automaticky detekuje ihned při rozpoznání dokladu. Doklady lze importovat kdekoliv v programu.

Tip
U hromadných importů doporučujeme používat AI ze základní obrazovky z důvodu zápisu různých faktur do různých dokladových řad.

Načtení dokladů je jednoduché, lze jej provést několika způsoby a to jednotlivě a nebo hromadně. Pracovat lze i s vícestránkovými dokumenty.

Načítat lze aktuálně několik typu dokumentů:

 • faktury přijaté,
 • zálohové listy,
  další budou doplněny.

PREMIER AI načítá doklady ve formátu pdf, docx, xlsx, jpg, jpeg, bmp. Z toho automatické rozpoznání a zaúčtování dokladů funguje u pdf, jpg, jpeg. Objektové pdf (většina elektronických dokumentů) je rozpoznáno ve zlomku sekundy. Obrázkové pdf, jpg (skeny, fotografie) se před rozpoznáním převádí pomocí nejvyspělejších OCR technologií do textu.

Umělá inteligence sama rozpozná o jaký typ dokladu jde a nabídne k tomu další odpovídající a návazné funkce. Rovněž je kontrolována duplicita. Připravena je i inteligentní funkce pro načtení s pomocí historie nebo podle šablony, díky tomu je načítání ještě snadnější a automatizovanější. Při zpracování lze rovnou využít funkci "Rychlé platby" pomocí QR kódu.

PREMIER AI vždy nabídne po načtení možnost připojit dokument(y) do vazeb (není třeba vůbec vstupovat do vazeb k dokladu). Při automatickém zápisu dokladu se toto provádí při ukládání dokladů (faktur).

PREMIER AI detekuje v dokumentu jazyk, nyní umí pracovat s CZ (i s absencí diakritiky), SK a EN (DE je v přípravě).

Načítat do programu lze nejenom doklady do jednotlivých agend, ale také další dokumenty nebo e-maily. Tyto dokumenty se automaticky uloží do centrálního uložiště a vazbou se spojí s vybraným partnerem, zakázkou, skladovou kartou či jakýmkoliv dokladem v programu. 

PREMIER AI je určen pro verzi SMART i ENTERPRISE. Ve verzi ENTERPRISE budou navíc k dispozici nadstandardní funkce.

PREMIER AI můžete provozovat jak na vlastním serveru, tak na vzdálené ploše ve spojení se službou PREMIER Outsourcing.


Panel

Další informace naleznete na stránkách zde:

UI Button
colorred
newWindowtrue
titlePREMIER AI
urlhttps://premier-ai.cz/ai-import/


Livesearch
spaceKeyPS
typepage

Panel

Na této stránce najdete:

Table of ContentsTip

PREMIER AI je ve fázi permanentního vývoje. Připravuje se napojení na PREMIER Disk (DMS), detekce příjemek a objednávek k fakturám, načtení položek/rekapitulace DPH, rozpoznání a zápis dalších dokladů (objednávky, příjemky, paragony), samoučící se funkce.
Doporučujeme proto sledovat tento manuál, kde budeme doplňovat další novinky a funkce.Kde najdete AI?

Na hlavní obrazovce

PREMIER AI se aktivuje přímo v hlavní obrazovce PREMIERA pod tlačítkem "A", najetím myši na toto tlačítko nebo kliknutím se aktivuje nabídka na obrázku,

U pořizování přijaté faktury nebo zálohového listu

Dodavatelé - Faktury/Závazky - vybraná dokladová řada - "F3 - Nová".

Image AddedDodavatelé - Zálohové listy - vybraná dokladová řada - "F3 - Nová".

Image Added


2 Jak dostat dokument do PREMIERA?

Uživatel má k dispozici více způsobů, jak dostat dokument(y) do programu PREMIER.

2.1 Vlepit dokument(y) ze schránky

Program nabízí více možností, jak vlepit dokument ze schránky k vytěžení do PREMIERA.


Z e-mailu

Prvním způsobem je načtení přímo z e-mailové schránky. V e-mailovém klientovi je nutné se postavit kurzorem na požadovaný e-mail resp. skupinu e-mailů a tyto zkopírovat do schránky buďto pomocí Ctrl + C nebo pravým tlačítkem myši a kopírovat.

Warning

Z bezpečnostních důvodů Windows nelze do PREMIER AI kopírovat celý e-mail při práci ze vzdálené plochy (PREMIER Outsorcing), pouze přílohu(y) z e-mailu.

Takto se do systému načte celý e-mail včetně všech příloh. Program sám rozpozná typy příloh (faktura, zálohový list, příloha,…). Faktury automaticky označí k importu.

Následně je nutné se přesunout do PREMIERA a myší najet na tlačítko "A" a následně zvolit volbu "Vlepit dokument(y) za schránky".


Takto se do systému načte celý e-mail včetně všech příloh.

Konkrétní příloha e-mailu

Pakliže chcete načíst pouze konkrétní fakturu z e-mailu je nutné nakopírovat do schránky pouze danou přílohu. Do PREMIERA se následně dokument vlepí stejným způsobem jako viz. výše.
E-mailových příloh lze označit více najednou.


Více e-mailů

Obdobně je možné v e-mailovém klientu nakopírovat do schránky více e-mailů a následně přes tlačítko "A" vlepit do PREMIERA.


Drag and drop

Dokument je možné vlepit do PREMIERA také metodou "Drag and drop" tj. "táhni a pusť". Načtení dokumentu tímto způsobem spočívá v tom, že se myší "chytne" externí dokument, "natáhne se" do vyznačeného místa v PREMIERU, tedy tlačítko "A" a zde se myš pustí. 

Přetáhnout lze dokument přímo z e-mailu resp. celý e-mail anebo přímo z konkrétního umístění.

Warning

Z bezpečnostních důvodů Windows nelze využít metodu "drag and drop" u přístupu z terminálu.


Kopírování souboru

Dokument lze do PREMIERA načíst kopírováním dokumentu resp. dokumentů přímo z jejich umístění/místa uložení (disk, flash atd.).

Načtení v PREMIERU se provede opět přes tlačítko "A" a "Vlepit dokument(y) za schránky".


2.2 Otevřít dokument(y) ze složky

Touto volbou se dokument(y) načítají ze složky, tedy jsou někde uloženy a programu se ukáže cesta k nim.
Označit je možné jeden či více dokumentů a následně "Otevřít".


2.3 Vyfotit dokument mobilním telefonem

Připravujeme.


2.4. Naskenovat dokument

Touto volbou lze přímo skenovat dokumenty do PREMIERA k načtení údajů.

U OCR převodu je u nekvalitních skenů/fotek respektována rotace (naleznou se správně veškeré čitelné údaje, nepřeskakují řádky).

Po spuštění volby je v levé části obrazovky možnost dalšího nastavení před samotným skenováním.

Pakliže je k PC připojen nějaký skener či více skenerů je k dispozici "Výběr skeneru".

Nastavit lze také:

 • výstupní adresář,
 • rozlišení,
 • typ obrázku,
 • komprese,
 • formát skenovaného dokumentu - výchozí formát lze nastavit ve "Správci - Předvolby - Globální - Volby pro síť/tisk/export/import - Předvolby pro tisk/skener". Defaultně je nastaveno pdf, což doporučujeme pro vícestránkové faktury a následné rozpoznávání.

Samotné skenování se spustí volbou "Skenovat".

Pakliže se má skenovat více stran použije se volba "Skenovat další stranu".

Pokud je již sken kompletní, k načtení se připraví volbou "Uložit a dokončit".

U skenů/fotografií (dokumenty bez textů) nedojde ihned k rozpoznání údajů, ale na pokyn "Načíst pomocí OCR". U hromadných importů se připravuje asynchronní převod zvolených dokumentů na pozadí, tedy bez čekání. Přes 90% zasílaných dokumentů jsou však čitelné objektové pdf, kde se rozpozná 100 faktur do 10 sekund (v závislosti na výkonu počítače).

Další postup načtení je podrobně popsán níže.3 Rozpoznání dokumentu

Po vytěžení dokumentu resp. dokumentů se uživateli zobrazí následující obrazovka.

3.1 Náhled

Náhled na aktuální zvolený dokument - je k dispozici v levé části obrazovky.

Zvýrazněné údaje - v samotném náhledu dokumentu jsou modrým rámečkem zvýrazněny údaje, které systém načetl. Načtený údaj je vždy propojen modrou čarou s celkovým výčtem načtených hodnot v prostřední části obrazovky.

Pakliže uživatel přejede myší do modrého rámečku, okamžitě dojde k podbarvení načteného údaje. Toto lze i opačně, tedy označením pole v tabulce načtených údajů.

Funkce laso - nad šipkami pro listování v dokumentu je k dispozici funkce laso, díky které lze upřesnit údaj přímo z dokumentu, pokud se nenačte správně. Doplňuje se údaj, na kterém je kurzor (zeleně podtržen). Uživatel má k dispozici pomocí šipky i měnit volbu, o který údaj se jedná.

Tip
V přípravě jsou samoučící se funkce. U standardních formátů faktur je nyní přesnost automatického rozpoznání kolem 98 % a laso se nemusí ve většině případu používat.


Listování dokumentem - pomocí šipek s číslem stránky je možné listovat aktuálně zobrazeným dokumentem


3.2 Seznam dokumentů

Seznam všech dokumentů - v pravé horní části je pakseznam vše dokumentů, které uživatel některým z výše uvedených způsobů načetl do PREMIERA.

V  seznamu načtených dokumentů lze vidět tyto sloupce/údaje:

 • "P" - označení dokumentů, které se navrhli jako uložení do příloh,
 • "..." - interaktivní tlačítko, které otevře daný dokument z jeho umístění případně e-mail,
 • typ dokumentu - PDF, e-mail atd,
 • popis dokumentu - editovatelný popis dokumentu, popis se následně přenese do popisu k vazbám v případě, že bude vazba vytvořena.
 • datum vystavení - zde je datum vystavení přímo z vytěženého dokumentu,
 • "Druh" - typ dokumentu,
 • "Z" - pakliže se v tomto sloupci někde objeví písmeno "Z", znamená to, že dokument je již zapsán do systému,
 • "A" - pakliže je odtržítko ve sloupci "A", pak tento dokument navrhuje systém k automatickému importu,
 • odesílatel - pakliže se jedná o načtení z e-mailu,
 • zdroj - cesta k dokumentu.Tip

V seznamu dokumentů lze u hromadného importu využít možnosti volby řazení dle jednotlivých sloupců. Snadno si tak dokumenty seřadíte např. dle data vystavení a do programu je pak načítáte postupně dle data. Stačí kliknout na popis sloupce datum vystavení.3.3 Vytěžené údaje

V prostřední části obrazovky jsou vidět údaje vytěžené z aktuálně zvoleného dokumentu.

Dokument - systém sám pozná o jaký typ dokumentu se jedná a v jakém je jazyce (vlajka). v tuto chvíli umí pracovat s CZ, SK a EN. Doplněny budou další jazyky.

Číslo - číslo faktury

VS - variabilní symbol

Info

Rozpoznání čísla dokladu a variabilního symbolu. Porovná, zda se čísla shodují a pokud ne, zaznamená obě entity, což je nutné pro kontrolní hlášení.

Rozpoznán je i konstantní a specifický symbol.

Naše IČ v dokumentu - systém zkontroluje, zda se shoduje IČ odběratele s IČ, která má daná účetní jednotka nastaveno ve "Správci - Předvolbách - Globálních". Pakliže IČ odpovídá, je zde zelené odtržítko. Pakliže ne, objeví se červený křížek.

Tip

Tímto lze snadno zkontrolovat, zda se uživatel nesnaží načíst špatné dokumenty.


IČ partnera - podle vyčteného IČ je kontrolováno, zda je již partner založen v adresáři nebo ne. Pakliže ano, objeví se zelené odtržítko a interaktivní tlačítko "...", pomocí kterého se lze snadno přepnout rovnou do adresáře na daného partnera. 

Pokud dané IČ v adresáři není nalezeno, objeví se červený křížek a tlačítko "Přidat partnera". Touto volbou bude uživatel přepnut rovnou do adresáře partnerů s možností založení nového partnera dle vytěženého IČ ze serverů veřejné správy.

Pokud uživatel nezaloží neexistujícího partnera ihned zde, bude k tomu později vyzván při zpracování dokladu do systému.

Při zakládání partnera má uživatel opět k dispozici náhled na dokument pro případnou kontrolu a doplnění údajů.


Dále se z dokumentu vytěží datumové údaje a to datum uskutečnění, datum vystavení a datum splatnosti. PREMIER AI rozpozná datum i ve slovním formátu (např. 15. ledna 2022).

Info

CZ legislativa: Je-li datum vystavení/obdržení v jiném období než datum uskutečnění, zapíše se automaticky ve faktuře do data pro přiznání k DPH. 


Bankovní spojení - díky načtení bankovního spojení, se aktivuje funkce "Rychlá platba". Tato volba zobrazí QR kód pro platbu, díky čemuž je možné ihned fakturu zaplatit pomocí jeho načtení do bankovnictví mobilním telefonem i v případě, že se QR kód na faktuře nevyskytuje.

V dokumentu se samozřejmě může vyskytovat i více bankovních účtů. Tyto účty budou načteny všechny a na uživateli je následně výběr účtu, který se má do systému načíst (automaticky je označen základní účet z karty partnera). Zvolený účet se také nabídne pro rychlou platbu pomocí QR kódu.

Celkem - celková vyčtená částka s DPH včetně měny.

Uhrazeno/Zálohy - pakliže se načte také informace o záloze, aktivuje se volba "Prověřit" pro vypárování záloh. Program hledá dle rozpoznané částky (připravujeme, že když jich je více, tak aby automaticky našel i je, dle logického součtu).Výběr z otevřených záloh.

Informace, že došlo k vypárování se zálohou.


Info
Toto se nevyužívá u předplateb, kvůli generování zápisů do položek. Program na to uživatele upozorní a nabídne konkrétní položku.

Zaokrouhlení

K úhradě - celková částka s DPH po odečtení zálohy a zaokrouhlení.


Duplicita

Systém při načítání údajů kontroluje duplicitu, tedy hlídá zdali již faktura není v systému zavedena. Pakliže objeví duplicitu, označí to hláškou, písmenem "D" u vytěžených údajů a také v seznamu faktur ve sloupci "Z".

Náhled - v případě, že jde o duplicitní doklad, aktivuje se také volba "Náhled", pomocí které lze interaktivně zobrazit již načtený doklad.
4 Zpracování dokumentu

Podle typu vytěženého dokumentu aktivuje PREMIER odpovídající funkce.


4.1 Připojit k vazbám dokladu

Možnosti připojování dokumentů napříč programem bez nutnosti otevírat vazby.

Tato funkce se aktivuje, pakliže dojde k načtení dokumentu v případě, že uživatel bude mít ve chvíli načtení otevřen příslušný doklad příp. partnera, zakázku, skladovou kartu, zaměstnance atd.. Zkrátka musí být v programu tam, kde chce vytvořit vazbu.

Vedle tlačítka se zároveň objeví aktuální místo v programu, kde bude vazba na dokument vytvořena.

Program se po stisknutí tlačítka zeptá, zdali má vytvořit odkaz.

A také jestli má soubor uložit do centrální složky.
Následně se dokument připojí do vazeb.


4.2 Přidat dokument(y) do pošty/CRM

Umožnuje snadno a rychle zadávat doklady (včetně rozpoznání) např. zaměstnancům/majitelům firem, kteří nemají účetní nebo administrativní pracovníky přijímající firemní poštu. Účetní si následně vytvoří fakturu automaticky dle došlé pošty. (včetně odkazu na přílohy i soubor rozpoznání pro snadnější kontrolu údajů). Totéž se týká všech ostatních dokumentů (poptávky, objednávky, upomínky,…).


4.3 Vytvořit nový doklad

Pakliže se jedná o doklad typu přijatá faktura, zálohový list, objednávka, případně příjemka lze touto volbou doklad s vytěženými údaji nahrát do systému. Před samotným vytvořením se zkontroluje modul a dokladová řada, kterou navrhl program, a do které má být doklad vytvořen. Případnou změnu lze provést pomocí rozbalovacího menu.

Pokud existuje historie k danému partnerovi, nabídne se automaticky dokladová řada, kde se faktury partnera běžně zapisují.

Po stisknutí volby "Vytvořit nový doklad" následuje dotaz, zda se má doklad opravdu vytvořit do zvolené řady.5 Načtení, kontrola a doplnění údajů

Po načtení se uživateli zobrazí následující obrazovka. V pravé části je k dispozici náhled na vytěžený dokument, aby mohl uživatel snadno zkontrolovat načtené údaje a doplnit ostatní náležitosti dokladu.

Vzhledem k tomu, že údaje v hlavičce dokladu jsou obvykle všechny načteny z dokumentu, pak program uživatele ihned přepne do položkové části dokladu, aby mohl:

 • upravit, případně přidat položky dokladu,
 • doplnit účty,
 • kód DPH,
 • zakázku, středisko, doplňkovou analýzu,
 • a další údaje.

Většinou již má partner historii faktur nebo zadané předchůdce k fakturám (objednávky, příjemky) a výše uvedené údaje se tedy taky načtou automaticky. Toto je také zásadní výhoda integrace AI rozpoznávání faktur přímo v informačním systému. Pokud se jedná o fakturu s více položkami s automaticky detekovanou příjemkou/objednávkou, nabídne se varianta součtovat do jedné položky a nebo s detailním rozpisem.Po doplnění a uložení dokladu bude uživateli zobrazen dialog, ve kterém je možné fakturu i přílohy rovnou připojit do vazeb k danému dokladu.

Při ukládání příloh je dokument faktury přejmenován dle řady a čísla dokladu zapsaném v programu. Tuto funkci lze zrušit "Ve Správci - Předvolby - Globální - Dodavatelé".


Tip

Přímo v tomto seznamu lze přepsat/upravit popis k dokumentu.5.1 S pomocí historie

Pakliže se jedná o doklad s partnerem, který již byl jednou načten (běžnou fakturou, nikoliv stornem nebo dobropisem), aktivuje se volba "S pomocí historie". Tato volba umožní to, že program k načteným údajům použije ještě historii dokladu (defaultně dle nejnovějšího dokladu), tedy uživatelem doplněné údaje z předešlých dokladů a tyto vyplní rovněž automaticky. Jde o tyto údaje:

 • popis položky,
 • sazbu DPH, popř. kód přenesené daňové povinnosti,
 • účet,
 • zakázku, středisko, doplňkové analýzy a další.

K dispozici je "Náhled" na doklad, podle kterého se má historie předvyplnit a volba "Upřesnit", pomocí které si můžete s navedených dokladů vybrat, podle kterého se má historie použít.

V případě, že uživatel chce/nechce historii použít, stačí tuto volbu pouze odškrtnout.


5.2 Dle šablony

Pokud systém detekuje, že k danému partnerovi existuje v programu "šablona", nabídne možnost vytvořit doklad pomocí šablony. I zde je k dispozici "Náhled" na šablonu, podle které se má doklad vytvořit a volba "Upřesnit", pomocí které si můžete šablonu vybrat.  Údaje do dokladu se pak přeberou ze šablony.


6 Ctrl+W seznam čekajících dokumentů

Systém zpracovává i dávky, tedy lze postupně zpracovávat více "Vlepených dokumentů". Pakliže existují čekající dokumenty, označí se jejich počet přímo u tlačítka "A".

Čekající dokumenty se zobrazí pomocí stisknutí volby "Ctrl+W seznam čekajících dokumentů" nebo přímo pomocí klávesové zkratky "Ctrl +W" a následně se klasicky zpracovávají. Aktivní je také pole na klik myši s počtem čekajících dokumentů.

Dokumenty se stanou čekající pomocí volby "Odložit" v seznamu dokumentů. Automaticky se odloží také při zápisu faktury při hromadném pořizování.

Nebo po uzavření seznamu načtených dokumentů ("Křížek" nebo "Zrušit")  volbou "Odložit na později (uložit seznam)".


7 Ctrl+F12 prohlížeč dokumentů

Umožnuje permanentně vidět dokumenty (z vazeb) listováním dokladů, což umožňuje např. snadnější a rychlejší kontrolu importovaných dokladů účetní.

Např.: Pro kontrolu načtených přijatých faktur lze funkci využít přímo v seznamu faktur, kde v kombinaci s volbou "Zobrazit položky" uživatel snadno porovná zápisy v programu s dokumenty z vazeb.